Turysta kulturowy w polskich muzeach

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

Czy w polskich muzeach turystyka kulturowa i turyści kulturowi są naprawdę traktowani jako ważny segment gości? Czy udostępnianie zbiorów turystom i współdziałanie z organizatorami oraz personelem obsługi jest tam traktowane jako jeden z priorytetów?
Czy nasze muzea uczą się od innych, które odniosły i odnoszą sukcesy dzięki współpracy z turystyką kulturową? Czy w Polsce istnieje turystyka muzealna lub czy ma szanse na rozwinięcie?

 


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.539

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642