Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba

Tomasz Duda

Abstrakt


Bazując na historycznym dziedzictwie kulturowym Pomorza Zachodniego powołanie do życia szlaku pielgrzymiego, pełniącego również funkcje szlaku turystycznego, stanowi ważny krok w planowaniu rozwoju turystycznego regionu. Jego znaczenie wzmacnia fakt, iż Pomorska Droga Świętego Jakuba jest częścią międzynarodowego systemu tego typu dróg i doskonale wpisuje się w sieć znakowanych szlaków turystyki kulturowej Europy.
Analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba została dokonana z zastosowaniem metody bonitacji punktowej opartej na odpowiednio wybranych kryteriach oceny. Analizie poddano kluczowe obiekty dla funkcjonowania szlaku kulturowo-religijnego na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym obiektów sakralnych, wydarzeń tematycznych oraz bazy noclegowej i gastronomicznej. Dzięki rzetelnie dokonanej ocenie możliwe było określenie potencjału turystycznego szlaku oraz wskazanie przez autora przyszłych możliwych działań na rzecz jego rozwoju w regionie i promocji poza granicami.

Słowa kluczowe


drogi Świętego Jakuba; Pomorze Zachodnie; waloryzacja; potencjał turystyczno-kulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cerkaski T., 2012, Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świetego Jakuba, Turystyka Kulturowa nr 6/2012

Duda T., Duda M., 2011, Inwentaryzacja obiektów sakralnych i innych turystyczno-kulturowych znajdujących się na projektowanej Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba, opracowanie dokumentacji projektu rewitalizacji PDSJ, Szczecin

Duda T., 2012, Tradycje pielgrzymowania jako element kulturotwórczy. Przykład Pomorza Zachodniego. W: Włodarczyk B., Krakowiak B. Kultura i turystyka. Wspólne korzenie, Łódź

Duda T., 2013, The valorisation of the route of Pomeranian Way of Saint James regarding sightseeing and cultural aspects, Greifswalder Beiträge zur Regional-, Freizeit- und Tourismusforschung, Band 22, Greifswald

Heyden H., 1965, Kirchengeschichte Pommerns t.1,2, Köln

Łysiak W., 2010, Święta przestrzeń. O pielgrzymkach, pielgrzymowaniu, miejscach pielgrzymkowych i pobożności ludowej w dawnym Księstwie Pomorskim, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. wyd. Proksenia, Kraków

Wyrwa A.M., 2009, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Lednica-Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.550

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Tomasz Duda

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642