Współczesne muzea przyrodnicze w Polsce i ich działalność

Monika Ewa Kordowska

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie specyfiki współczesnych muzeów przyrodniczych i ich funkcji. Samo pojęcie muzeum przyrodniczego może być różnie formułowane, co utrudnia opisanie pewnych zjawisk. Z tego powodu na potrzeby niniejszego artykułu autorka przyjęła własną definicję muzeum przyrodniczego. Pierwsza część artykułu poświęcona jest charakterystyce muzeów przyrodniczych, tj. ich lokalizacji, rodzajom kolekcji przyrodniczych i sposobach prezentacji; w drugiej z kolei opisano funkcje, jakie pełnią muzea przyrodnicze (edukacyjną, informacyjną i rozrywkową).
Przeprowadzona analiza i jej wyniki pozwalają zapoznać się ze specyfiką i działalnością muzeów przyrodniczych, ukazują zróżnicowanie tych placówek na wielu płaszczyznach: lokalizacji, zawartości zbiorów (tematyka, oryginalność), ekspozycji (sposób prezentacji zbiorów, aranżacja) i działalności (lekcje muzealne, warsztaty). Polskie muzea przyrodnicze są to placówki w większości tradycyjne, dopiero wprowadzające do prezentacji swoich kolekcji nowoczesne pomoce multimedialne. Nadal ich najważniejszą funkcją jest działalność edukacyjna, choć coraz częściej oferta turystyczna wzbogacana jest o atrakcje związane z rozrywką dla zwiedzających.


Słowa kluczowe


muzeum; muzeum przyrodnicze; funkcje muzeów przyrodniczych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benediktsson G., 2004, Museums and tourism. Stakeholders, resource and sustainabledevelopment, Göteborg University, Göteborg

Durrans B., 1993, The Future of Ethnographic Exhibitions, „Zeitschrift fur Ethnologie”, t. 118, nr 1, s. 125-39

Folga-Januszewska D., 2010, Muzeum: definicja i pojęcie czym jest muzeum dzisiaj? „Muzealnictwo” nr 49

Folga-Januszewska D., 2011, 1000 muzeów w Polsce – przewodnik, BOSZ, Lesko

Herremann Y., 1998, Museums and Tourism: Culture and Consumption, „Museum International”, t. 50, z. 3, UNESCO, Paris

International Accord on the Value of Natural Science Collection, 1995, [in:] J.R. Nudds, C.W. Pettitt (eds.), The Value and Valuation of Natural Science Collection. Proceedings of International Conference, Manchester, The Geological Society of London, Manchester, s. 211-214

Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej. t. 1., AWF w Poznaniu, Poznań, s. 36-37

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa

Kąsinowska R., 1998, Zamek w Kórniku, Biblioteka Kórnica PAN, Kórnik

Kluss M., Kłosek P., Zamek w Pszczynie – perła śląskiej architektury, BOSZ, Olszanica

Kowalczyk A., 1995, Marketing w muzeum, „Muzealnictwo”, nr 37, s. 10-20

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyczna Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Łysoń P. (red.), 2014, Turystyka w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa

McKercher B., DuCros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, London/New York

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Poznańskie muzea w kontekście standardów i potrzeb współczesnej turystyki kulturowej, [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia, Kraków/KulTour.pl, Poznań, s. 362-404

Nowacki M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla zwiedzających [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 267-284

Reiss M.J., Tunnicliffe S.D., 2011, Dioramas as Depictions of Reality and Opportunites for Learning in Biology, „Curator: The Museum Journal”, t. 54, nr 4, s. 447-459

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa

Stasiak A., 2000, Muzeum jako produkt turystyczny, [w:] A. Schwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Przemysł turystyczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 165-182

Stasiak A., 2006, Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki, [w:] A. Toczewski (red.), Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, s. 29-44

Stasiak A., 2007, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka razem czy oddzielnie?, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 7-17

Stasiak A., 2007a, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, WSTH Łódź, s. 115-134

Stasiak A., 2007b, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka razem czy oddzielnie?, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 126-127

Stasiak A., Włodarczyk B., 2013, Miejsce spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 29-46

Stefaniak M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 9

Strager H., Astrup J., 2014, A Place for Kids? The Public Image of Natural History Museums, “ Curator: The Museum Journal”, t. 57, nr 3, s. 315-327

Szymkiewicz E., Szymkiewicz M., 2005, Muzeum Przyrody w Olsztynie. Oddział Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Warmii i Mazur, Olszyn. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach r. (Dz.U. nr 5, poz. 24, z późn. zm.)Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa

www.bgpn.pl

www.bpn.com.pl

www.geopark-kielce.pl

www.geoportal.pgi.gov.pl

www.icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf Code of Ethics for Museum, 2013, The International Council of Museums, dostęp 23.10.2014 r

www.juraparkkrasiejow.pl

www.mkidn.gov.pl

www.mnkd.pl/muzeum-przyrodnicze/

www.muzeum.bpn.com.pl

www.muzeum.olsztyn.pl

www.muzeum-cieplice.pl

www.muzeum-drozdowo.pl

www.muzeumknieja.pl

www.muzeummotyli.pl

www.muzeum-szreniawa.pl

www.muzewol.pan.pl

www.nimoz.pl

www.okl.lasy.gov.pl

www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl

www.poleskipn.pl

www.roztoczanskipn.pl

www.stat.gov.pl

www.swietokrzyskipn.org.pl

www.web.biol.uni.lodz.pl/muzeum

www.wielkopolskipn.pl

www.wigry.win.pl/mw/index.php

www.wolinpn.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Monika Ewa Kordowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642