Opinia w kwestii rozważanej deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.

W środowiskach związanych z branżą turystyczną w Polsce w ostatnich miesiącach gorąco dyskutowana jest kwestia ewentualnej deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Owa deregulacja, postulowana od paru lat przez kilka grup, między innymi tę najgłośniejszą, określającą siebie jako “Wolne Przewodnictwo”, ostatnio została zapowiedziana expressis verbis (bo użył jej imiennie tytułem przykładu między innymi w wywiadach dla prasy krajowej minister sprawiedliwości (sic!). Miałaby ona polegać na “uwolnieniu” osób chcących wykonywać tę działalność w Polsce od konieczności uzyskiwania licencji, wydawanych na podstawie uprzedniego ukończenia szkoleńzawodowych oraz zdania państwowych egzaminów, a także na zlikwidowaniu prowadzonych przez marszałków województw rejestrów osób posiadających takie uprawnienia i zniesienia ich prerogatyw do cofnięcia lub zawieszenia tychże uprawnień. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy pilota wycieczek, a także przewodnika turystycznego, w tym zwłaszcza miejskiego i terenowego, problem w sposób oczywisty dotyczy turystyki kulturowej w naszym kraju oaz turystów polskich wyjeżdżających za granicę pod opieką polskich pilotów, na przykład w ramach popularnych “objazdówek”. Pytanie: jaka jest Państwa opinia w kwestii rozważanej deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, a także w odniesieniu do jej ewentualnych skutków w różnych aspektach funkcjonowania turystyki (mikro- i makroekonomicznym, społecznym) wreszcie jakie może ona mieć przełożenie na ogólny wizerunek naszego kraju w oczach turystów oraz na komfort i bezpieczeństwo ich samych?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642