Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia jako szansa na rozwój turystyki kulturowej w regionie

Agnieszka Iwona Wieszaczewska

Abstrakt


Turystyczne szlaki tematyczne są ważnym elementem wchodzącym w skład turystycznej infrastruktury danego regionu. W artykule podjęto próbę przedstawienie Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia w kontekście istniejących na gruncie polskim opracowań dotyczących szlaków turystycznych oraz kulturowych szlaków tematycznych. Drugim punktem osadzenia rozważań jest funkcjonowanie szlaku w ramach oferty turystycznej województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki etnograficznej. W artykule ukazano możliwości wykorzystania tradycji ludowych i folkloru w rozwoju województwa podkarpackiego. Teren Podkarpacia, ze względu na swój pograniczny charakter (który wynika nie tylko z posiadania granic z dwoma krajami, ale również ze zróżnicowaniem etnicznym i religijnym, które obecne jest tu do dnia dzisiejszego) jest miejscem, w którym popularna turystyka kulturowa skoncentrowana na poszukiwaniu przez turystów atrakcji związanych z kulturąludową, może być z powodzeniem rozwijana. Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia jest przykładem stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego, który oparty jest na kultywowaniu dawnych rzemiosł i przedstawieniu ich turystom w sposób aktywny, zapewniający wysoki stopień interakcji turysty z atrakcją turystyczną.

Słowa kluczowe


województwo podkarpackie; rzemiosło, szlak turystyczny; produkt turystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dubińska A., [2013], Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – „Małopolska Ścieżka Wina”, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 8, s. 38-52

Gaweł P., [2011], Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 4-18

Rocznik Statystyczny Województw (wybrane tabele), [2012], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Kalendarz imprez kulturalnych województwa podkarpackiego 2014, [2013], Soja C., Grabias M., Rzeszów

Kubal M., [2011], Rola agroturystyki w poznawaniu kultury polskiej, [w:] Puchnarewicz E. (red.), Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Warszawa

Marketing usług turystycznych, [2005], Panasiuk A. (red.), Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., [2008], Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 2,

s. 17-31

Mikos von Rohrscheidt A., [2009], Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 4, s. 4-28

Mikos von Rohrscheidt A., [2012], Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich, [w:] Czasopismo Turystyka kulturowa, nr 1,

s. 35-61

Mokras-Grabowska J., [2009], Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 14-31

Nieroba E., Czerner A., Szczepański M. S., [2010], Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Warszawa

Park Etnograficzny. Przewodnik, [2012], Ginalski J. (red.), Sanok

PTTK (ZG), [2007], Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, Warszawa

Rut J., [2000], Turystyka aktywna w Euroregionie Karpackim, Rzeszów

Strategia rozwoju województwa - podkarpackie 2020, [2013], Samorząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów

Sadowski A., [2008], Pogranicze – Pograniczność – Tożsamość pogranicza, [w:] „Pogranicze. Studia Społeczne, T., XIV, s. 17-30

Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2010-2011, [2010], Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów

Turystyka zrównoważona, [2010], Kowalczyk A. (red.), Warszawa

Śniadek J., Styperek J., [2007], Marka produktu turystycznego, [w:] Studia Periegetica, nr 1, 84-89


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Agnieszka Iwona Wieszaczewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642