Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Omawiana publikacja jest już ósmą edycją wydawnictwa, traktującego o wspólnych relacjach między turystyką a kulturą. Warto przypomnieć, iż dotychczas ukazały się: Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie (2006); Kultura i turystyka – razem ale jak? (2008); Kultura i turystyka – wspólnie zyskać! (2009); Kultura i turystyka – razem ku przyszłości (2010); Kultura i turystyka – wspólna droga (2011); Kultura i turystyka – wspólne korzenie (2012) oraz Kultura i turystyka – miejsca spotkań (2013).

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Red. Beata Krakowiak, Andrzej Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2014


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Jacek Borzyszkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642