Produkty turystyczne Bramy Poznania. Teoria interpretacji dziedzictwa w praktyce

Bartosz Małolepszy

Abstrakt


W artykule odwołano się do teorii interpretacji dziedzictwa i wskazano konkretne przykłady jej zastosowania przy opracowaniu oferty turystycznej Bramy Poznania. Opisano działania wykorzystane podczas prac nad poszczególnymi produktami: współpracę z przewodnikami, stosowanie spójności narracji języka uniwersalnego, kreowanie opowieści z perspektywy ludzi, biograficzne podejście do prezentacji obiektów, wykorzystanie narzędzi interpretacji, odwołanie do doświadczenia odbiorców i tworzenie produktów na bazie autentyczności miejsca i obiektów.


Słowa kluczowe


interpretacja dziedzictwa; produkty turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck L., Cable T., 1998, Interpretation for 21th century. Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, Sagamore Publishing, Champaign, IL

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań

Domańska E., 2008, Problemy rzeczy we współczesnej archeologii [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn

Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S. 2014, Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny. Małopolski Instytut Kultury, Kraków

Kaźmierczak M., 2012, Podróż kulturowa jako forma życia w świecie ponowowczesnym [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, praca zbiorowa pod red. M. Kaźmierczaka. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań

Kobiałka D., 2008, Z życia dwóch naszyjników. Problemy biograficznego podejścia do rzeczy. Kultura współczesna nr 3

Kozak M., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, 2007, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Luksemburg

Małolepszy B., Młyńczak N., 2013, Scenariusz wycieczek po Ostrowie Tumskim i katedrze poznańskiej z wykorzystaniem audioprzewodników, dokument wewnętrzny Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia i Kul.Tour.pl, Kraków/Poznań

Nowacki M., 2005, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek [w:] Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa, 14-15 października 2005, Proksenia, Kraków

Nowacki M., 2009, Możliwość oddziaływania poprzez interpretację dziedzictwa na zmianę postaw i zachowań turystów [w:] Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, red. nauk. A. Dąbrowski, R. Rowiński. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Warszawa

Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych. Folia Turistica nr 23

Nowacki M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej [w:] Kultura i turystyka. Wspólna droga. red. nauk. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Nowacki M., 2013, Jakość i autentyczność: czy jedno wyklucza drugie? [w:] Kultura i turystyka. Miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Pine B.J., Gilmore J.H., 1999, The experience economy. Work is theatre & every business a stage. Harvard Business School Press. Boston

Tilden F., 1957, Interpreting our heritage. Principles and practices for visitor services in parks, museums and historic places. The Univeristy of North Carolina Press. Chapel Hill

Tugas, P. i in., 2005, Heritage Interpretation Centres. The Hicira handbook. Diputació Barcelona. Barcelona
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.564

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Bartosz Małolepszy

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642