Ocena funkcjonowania i możliwości rozwoju OFF Festival w Katowicach

Beata Majchrzak, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko

Abstrakt


W niniejszym opracowaniu została podjęta tematyka wąskiego działu turystyki kulturowej, jakim jest turystyka festiwalowa. W pracy skupiono się na opisaniu zjawiska w odniesieniu do muzycznego OFF Festival w Katowicach. Do celów pracy należała ocena funkcjonowania i opisanie możliwości rozwoju festiwalu OFF, a także analiza zaangażowania miasta Katowice w rozwój oraz promocję miejscowych imprez festiwalowych. Przeprowadzone zostały badania ankietowe z mieszkańcami Katowic oraz uczestnikami wydarzenia, badające ich odczucia i poglądy na temat imprezy oraz ukazujące profil przeciętnego uczestnika OFF Festival. Dokonano kompleksowego przeglądu źródeł wtórnych na badany temat. Ponadto sporządzono analizę SWOT ujawniającą najbardziej optymalną strategię dalszego rozwoju wydarzenia. Uzyskane wyniki przedstawiają wzrost jakości, znaczenia oraz popularności OFF Festival na arenie ogólnopolskiej.

Słowa kluczowe


turystyka festiwalowa; turystyka kulturowa; Katowice; OFF Festival

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzyszkowski J. 2011. Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton [w:] „Turystyka Kulturowa” 4-6, s. 63-75

Buczkowska K. 2008. Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Buczkowska K. 2009. Kulturowa turystyka eventowa, [w]: Współczesne formy turystyki kulturowej. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Cudny W., Rouba R. 2012. Festiwale muzyczne, jako element funkcji kulturalno-rozrywkowej Łodzi [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 699, s. 593

Getz D. 2008. Event tourism: Definition, evolution and research, „Tourism Management” nr 29 (2008), s. 403-428

Gierszewska G., Romanowska M. 2002. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 234-246

Główny Urząd Statystyczny – Działalność instytucji kultury w Polsce w 2012 roku - http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_dzialalnosc_instyt_kultury_w_polsce_2012.pdf (dostęp 8.03.2014)

Konieczna E. 2014. Festiwale i przeglądy filmowe, jako cel turystyki kulturowej [w:] „Turystyka kulturowa” nr 10, s. 6-18

Kruczek Z. 2014. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – megaevent i flagowa atrakcja Krakowa. Ocena wydarzenia z wykorzystaniem metody etnografii wirtualnej [w:] Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 105-120

Lokalny program rewitalizacji miasta Katowice na lata 2007-2013, Rada Miasta Katowice, Katowice

Mikos von Rohrscheidt A. 2008. Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wydawnictwo KMB Druk: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno, s. 31-72

Nowacki M. 2014. Przystanek Woodstock, jako produkt turystyczny: jakość festiwalu a zadowolenie i lojalność uczestników [w:] Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 115-131

Piasecka E. 2012. Uczestnictwo w muzycznych wydarzeniach kulturalnych – forma turystyki czy tylko sposób spędzania czasu wolnego? [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 2, s. 41-52 Przewodnik festiwalowy OFF Festival 2013

Ratkowska P. 2010. O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 6, s. 26-46

Sikorski T. 2012. Czy street art. Jest sztuką? http://www.galeriabielska.pl/upload_file/Czy%20strret-art%20jest%20sztuk%C4%85%20pdf

Słownik wyrazów obcych. 1995. PWN, Warszawa

Wrzos J. 2012. Metody promocji letnich festiwali muzycznych w Polsce na przykładzie Przystanku Woodstock, UAM, Poznań (maszynopis pracy magisterskiej)

Zajadacz A., Śniadek J. 2009. Potencjał turystyczny [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. III, Seria„ Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań,

s. 33-59

www.arscameralisfestiwal.pl/, Oficjalna strona festiwalu Ars Cameralis (dostęp dnia 29.03.2014)

www.arsindependent.pl/pl/o-nas/idea/, Ars Independent – O festiwalu (dostęp dnia 29.03.2014)

www.bip.um.katowice.pl/dokumenty/2007/11/21/5-17-324-07-z.pdf (dostęp dnia 11.01.2015)

www.bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/2/7/1360233710.pdf (dostęp dnia 7.01.2015)

www.eu.festivalawards.com/, European Festival Awards (dostęp dnia 15.03.2014)

www.festiwal-interpretacje.pl/ (dostęp dnia 11.10.2014)

www.festiwalnowamuzyka.pl/, Tauron Nowa Muzyka (dostęp dnia 30.03.2014)

www.ftb.pl/, Portal Społeczności Klubowej (dostęp dnia 21.12.2014). www.katowicestreetartfestival.pl/ (dostęp dnia 22.12.2014)

www.info.mayday.pl/, Mayday (dostęp dnia 30.03.2014)

www.katowice.eu/ (dostęp dnia 24.11.2014)

www.katowice.eu/miasto/co-gdzie-kiedy/festiwale, Katowice- dla odmiany (dostęp dnia 11.01.2015)

www.katowice.naszemiasto.pl/artykul/galeria/wizytowka-katowic-to-spodek-gks-amoze-nikisz-albo-off,1934556,t,id.html, Katowice nasze miasto.pl – Głosowanie na wizytówkę miasta Katowice (dostęp dnia 7.06.2014)

www.katowice.naszemiasto.pl/plebiscyt/wyniki/wybieramy-wizytowke-katowic,375,t,id.html#575f2b1da1ac2633,1,3,5 Katowice nasze miasto.pl – Wyniki głosowania na wizytówkę miasta Katowice (dostęp dnia 7.06.2014)

www.miasto-ogrodow.eu/ (dostęp dnia 14.01.2015)

www.pitchfork.com/features/articles/9108-the-pitchfork-guide-to-summer-festivals/, Pitchfork – Przewodnik po letnich festiwalach 2013 roku (dostęp dnia 15.03.2014)

www.polskieradio.pl/9/202/Artykul/889062,Nocne-kino-na-OFF-Festival, Polskie Radio – Nocne kino na festiwalu OFF (dostęp dnia 15.03.2014.)

www.rawablues.com/pl/o-festiwalu/, Rawa Blues Festival – O festiwalu (dostęp dnia 30.03.2014)

www.sfj.com.pl/, Silesian Jazz Festival – O festiwalu (dostęp dnia 30.03.2014)

www.teatr-rozrywki.pl/new/workers.4, Teatr Rozrywki – Życiorys Jerzego Jarosika (dostęp dnia 30.04.2014)

www.time.com/52061/best-music-festivals-2014/ TIME – 14 festiwali wartych zobaczenia w 2014 roku (dostęp dnia 19.04.2014)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Paweł Matulewski, Beata Majchrzak, Mirosław Makohonienko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642