Hiperrzeczywiste enklawy kulturowe Nowego Jorku a autentyczność turystycznych doświadczeń

Anna Duda

Abstrakt


Celem artykułu jest próba ukazania „spojrzenia turysty” na nowojorski mikser kulturowy. Odnosząc się do teorii symulacrum Jeana Baudrillarda, w której badacz zakłada, że żyjemy w hiperrzeczywistości wskazuję na przykładzie Nowego Jorku na różne przejawy symulacji w turystyce. Refleksja części badawczej skupiała się będzie na spostrzeżeniach, poczynionych podczas podróży do Nowego Jorku – obserwacji uczestniczącej oraz na wywiadach, przeprowadzonych drogą mailową oraz poprzez facebooka z zapoznanymi wówczas nowojorczykami i turystami. Poprzez analizę komentarzy postaram się odpowiedzieć na pytanie - na ile percypowanie wielokulturowej rzeczywistości przez zwiedzających Nowy Jork jest autentyczne, a na ile jest konsekwencją egzystowania w symulakrycznej rzeczywistości. W artykule poprzez analizę porównawczą Union Square oraz Chinatown udowodnię również jak bardzo w transkulturowej przestrzeni Nowego Jorku może różnić się relacja host-guest.


Słowa kluczowe


Nowy Jork; antropologia turystyki; hiperrzeczywistość; wielokulturowość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI w., Albis, Kraków

Banaszkiewicz M., 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, Wyd. UJ, Kraków

Baudrillard J., 2012, Fotografia, czyli świetlny zapis [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej pod red. M. Boguni – Borowskiej i P. Sztompki, Wyd. Znak, Kraków

Baudrillard J., 1998, Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm pod red. R. Nycza, Kraków

Bedurftig Friedemann, 2010, Cuda świata. Skarby ludzkości, Wyd. Firma Księgarska J&K Olesiejuk, Olsztyn

Boorstin D., 1992, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Vintage Books

Cohen E., 2004, A Phenomenology Of Tourist Experiences [w:] Tourism. Critical Concepts in the Social Sciences edited by S. Williams, New York

Crick M., 1989, Representations of International Tourism in the Social Sciences: Sun, Sex, Sights, Savings and Servility, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 18

Edensor T., 2001, Performing tourism, staging tourism. (Re)producing tourist space and practice, „Tourist Studies”, Vol. 1

Edensor T., 1998, Tourist at the Taj. Performance and Meaning in a Symbolic Site, Routledge, New York

Franklin A., 2009, The Sociology of Tourism [w:] Tourism Studies by T. Jamal and M. Robinson, London

Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Wyd. UMCS, Lublin

Jarnecki M., 2011, Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, dostęp: http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2011_10_01.pdf

MacCannell D., 2001, Tourist Agency, „Tourist Studies”, Vol. 1

MacCannel D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wyd. Literackie MUZA, Warszawa

Mathews G., 2005, Supermarket kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Nash D., 1981, Tourism as an Anthropological Subject, „Current Anthropology”, Vol. 22, No. 5

Paleczny T., 2010, Zróżnicowanie kulturowe USA, dostęp: http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/publikacje

Paleczny T., 2002, Meandry wielokulturowości: Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych – USA i Brazylia, dostęp: http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/publikacje

Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Rewers E., 2004, Transkulturowość czy glokalność? Dwa dyskursy o kondycji post – ponowoczesnej [w:] Dylematy wielokulturowości pod red. Wojciecha Kalagi, Wyd. Universitas, Kraków

Saarinen J., H. Manwa, 2008, Tourism as a Socio – Cultural Encounter: Host-Guest Relations in Tourism Development in Botswana, „Botswana Notes & Records”, Volume 39

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Wieczorkiewicz A, 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wyd. Universitas, Polska Akademia Nauk, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.569

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Anna Duda

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642