Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


Nakładem krakowskiej oficyny wydawniczej „Proksenia” ukazała się monografia zatytułowana „Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki”. Recenzowana książka ma niewątpliwie interdyscyplinarny charakter, gdyż wykorzystuje wiedzę oraz terminologię zaczerpniętą z kilku dziedzin nauki, takich jak: archeologia, historia, historia sztuki, architektura, konserwacja zabytków, architektura krajobrazu oraz teoria turystyki. Wypracowanie spójnej perspektywy badawczej, uwzględniającej wszystkie wymienione dyscypliny, stanowiło na pewno największe wyzwanie dla badacza.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ziarkowski D., 2014, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki., Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Zygmunt Kruczek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642