Turystyka literacka oparta na fabule książek. Projekt trasy po Poznaniu śladami bohaterów powieści kryminalnych Ryszarda Ćwirleja

Daria Wawrzyniak, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko

Abstrakt


Niniejsze opracowanie dotyczy turystyki literackiej opartej na fabule książek. Głównym celem było zaproponowanie trasy po Poznaniu śladami bohaterów powieści kryminalnych Ryszarda Ćwirleja. Przedstawiono projekt trasy po Poznaniu wraz z załączoną do niej mapą i dokumentacją fotograficzną opisywanych miejsc. Praca zawiera również opis istniejących szlaków literackich w innych miastach, ukazujący sposób działania tego typu tras w Polsce. Poprzez kontakt z instytucjami turystycznymi miast, w których znajdują się trasy literackie, pozyskano informacje na temat ich funkcjonowania. W końcowej części pracy zaprezentowano analizę SWOT, aby określić szansę rozwoju przedstawionego szlaku. 


Słowa kluczowe


turystyka literacka; turystyka kulturowa; Poznań; szlak turystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K. 2008. Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Danecki R. 2011. Od Smakosza do Fregaty: na szlaku poznańskiej cyganerii artystycznej. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań, s. 5, 97

Gaworecki W. 2003. Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa

Jakimowicz T. (red.) 2005. Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku. Wyd. Miejskie. Poznań, s. 151

Kruczek Z. 2007. Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Wyd. Proksenia. Kraków. S. 277

Łęcki W. 1998. Poznań od A do Z: leksykon krajoznawczy. Wyd. Kurpisz. Poznań

Marciniak P. 2010. Doświadczenie modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL. Wyd. Miejskie, Poznań, s. 60-63

Mikos von Rohrscheidt A. 2008. Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wydawnictwo KMB Druk: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium. Gniezno

Pazder J. (red.) 2008. Atlas architektury Poznania. Wyd. Miejskie. Poznań. s.145, 152, 275

Stasiak A. 2007. Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? [w:] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, pod redakcją P. Kuleczki, Wyd. PTTK „Kraj”. Warszawa, s. 45-55

Stasiak A., 2009. Turystyka literacka i filmowa [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej- Tom 1, pod redakcją K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Śniadek J., Styperek J. 2007. Marka produktu turystycznego, [w:] „Studia Periegetica”, nr 1/2007, s. 85

Wawrzyniak M. 2010. Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 3, s. 16-29

Wojtkowiak Z. 2004. Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Wyd. Kurpisz, Poznań, s. 71-72

Wyszowska I. 2008. Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy [w:] „Turystyka kulturowa” nr 1, s. 22-33

Zmyślony P. 2001. Literatura, jako podstawa tworzenia produktu turystycznego [w:] „Problemy Turystyki” XXIV, nr 1-2, str. 22
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.574

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Paweł Matulewski, Daria Wawrzyniak, Mirosław Makohonienko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642