Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki

Szymon Czajkowski

Abstrakt


Malowniczo położone ruiny średniowiecznych warowni i zamków od stuleci fascynują badaczy i podróżników. Pozostałości dawnych obiektów obronno-mieszkalnych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej niewątpliwie odegrały znaczącą rolę w dziejach polskiego krajoznawstwa i turystyki. Duże zainteresowanie spowodowało, że temat wydaje się stosunkowo dobrze opisany w polskiej literaturze, niemniej opublikowanie pracy Dominika Ziarkowskiego stworzyło szansę uzupełnienia wiedzy o fortyfikacjach na ziemiach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ziarkowski D., 2014, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki., Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.575

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Szymon Czajkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642