Dziedzictwo poprzemysłowe i techniczne województwa lubuskiego jako podstawa nowego regionalnego szlaku turystyczno-kulturowego

Michał Suszczewicz

Abstrakt


W poniższym artykule scharakteryzowano wybrane obiekty przemysłowe znajdujące się w województwie lubuskim, które mogą zostać włączone w szlak turystyczno-kulturowy prezentujący dziedzictwo industrialne i techniczne tego regionu. Dokonano ich charakterystyki pod względem historycznym, jak i współczesnego użytkowania i zachowania. Przeprowadzone badania i analiza wskazują na znaczącą rolę obiektów przemysłowych w potencjalnym rozwoju turystyki w województwie lubuskim. W artykule przedstawiono dotychczasowe inicjatywy przybliżające dawną historię przemysłu w miejscowościach regionu oraz propozycje jej promocji w przyszłości.


Słowa kluczowe


turystyka poprzemysłowa; dziedzictwo poprzemysłowe; szlak turystyczno-kulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adaszyńska A., 2015, Miłośnicy Kolei Szprotawskiej zabiegają o głosy w budżecie obywatelskim, http://rzg.pl/radio-zielona-gora/milosnicy-kolei-szprotawskiej-zabiegaja-o-glosy-w-budzecie-obywatelskim/ (31.01.2015)

Adaszyńska A., 2012, Pamiątki po dawnej fabryce Polskiej Wełny poszukiwane, http://rzg.pl/radio-zielona-gora/wiadomosci-zielona-gora/pamiatki-po-dawnej-fabryce-polskiej-welny-poszukiwane/ (31.01.2015)

Adaszyńska A., 2013, Coraz bliżej Centrum Bioróżnorodności w Zielonej Górze, http://rzg.pl/radio-zielona-gora/wiadomosci-zielona-gora/coraz-blizej-centrum-bioroznorodnosci-w-zielonej-gorze/ (31.01.2015)

Andrzejewski T., 2004, Miejscowości powiatu nowosolskiego, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Nowa Sól

Andrzejewski T., b.d., Tradycje solne dawniej i dziś, Urząd Miasta Nowa Sól, http://www.nowasol.pl/promocja-i-turystyka/turystyka/482-tradycje-solne-dawniej-i-dzi.html (31.01.2015)

Audyt turystyczny Ziemi Lubuskiej, 2005, PART Warszawa

Baborska-Narożny M., 2012, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych – modele przekształceń na wybranych przykładach, ,,Czasopismo techniczne. Architektura”, t. 3-A/2012, s. 275-279

Bakselerowicz P., 2015, Znamy zwycięzców w budżecie obywatelskim!, http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,17392495,Znamy_zwyciezcow_w_budzecie_obywatelskim___ZDJECIA_.html (3.03.2015)

Bareła J., 2014, Wyremontują żarski dworzec, http://zary-zagan.regionalna.pl/ps-241858-wyremontuja-zarski-dworzec/ (31.01.2015)

Bazan-Krzywoszańska A., 2014, Powojenny rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry, ,,Architectus”, 3 (39), s. 63-73

Czyżniewski T., 2002, Wełna przy Wrocławskiej (Breslauerstrasse), http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35171,881105.html (31.01.2015)

Dawne Zakłady Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna”, b.r. http://www.lwkz.pl/monument/show/id/17 (31.01.2015)

Dąbrowski A., 2012, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na przykładzie „Manufaktury” – dawnych Zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi, B. Filipiak (red.), Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, WSB Poznań, s. 25-35

Derek M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, ,,Turystyka Kulturowa”, 9/2013, s. 5-17

Dworzec w Kostrzynie jak nowy, http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/dworzec-w-kostrzynie-jak-nowy/ (31.01.2015)

Fabryka materiałów wybuchowych w Brożku Zasiekach, b.r., http://dolny-slask.org.pl/503190,Fabryka_materialow_wybuchowych_w_Brozku_Zasiekach_Sprengchemie_Forst_Scheuno.html (31.01.2015)

Gonda-Soroczyńska E., 2013, Infrastruktura, układ urbanistyczny osiedla Nikiszowiec cudem architektury i pomnikiem historii, ,,Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, Nr 3/IV 2013, s. 45-62

Gontaszewska A., Kraiński A., 2010, „Consolidierte Grünberger Gruben“ – Zarys historii, [w:] P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 3, s. 111-122

Graczyk M., Kabacińska M., Mikos von Rohrscheidt A., 2012, Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, ,,Turystyka Kulturowa”, nr 7/2012, s. 65-92

Greinert A., 2012, Nowa industrializacja województwa lubuskiego – Czy nie przegapimy szansy?, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska”, nr 147 (27),

s. 95-105

Instytut Badawczy, b.r., Powiat Żary, http://www.powiatzary.pl/nysa/warto/tabl/zarym_tabl_60_pl.htm (31.01.2015)

Jaroszewska A., Stryjakiewicz T., 2014, Kurczenie się miast w Polsce, [w:] T. Stryjakewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, s. 67-77

Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, ,,Turystyka Kulturowa", nr 6/2011, s. 17-35

Kaczmarska A., 2013, Tereny przemysłowe i zurbanizowane jako czynniki rozwoju turystyki miejskiej, ,,Studia Ekonomiczne”, nr 147, s. 81-93

Kaczmarska A., Przybyłka A., 2010, Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego, ,,Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 14/2010, s. 207-228

Kalinowski L., 2013, Polska Wełna była dla nas jak dom, http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131108/ALBUM_ZIELONA_GORA/131109494 (31.01.2015)

Kochański P., 2006, Ceglana architektura stacji kolejowych województwa lubuskiego, ,,Rocznik Lubuski”, t. 32, s. 133-146

Kochański P., 2007, Modernizacja budynków pofabrycznych w Zielonej Górze – nowa estetyka starych dzielnic, ,,Czasopismo Techniczne: Architektura”, z. 6-A, s. 278-283

Kołodziejczyk U., Asani A., 2012, Wydobycie węgla brunatnego na ziemi lubuskiej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska”, nr 148 (28),

s. 107-122

Kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice, b.r., http://www.ziemialubuska.pl/2096,2030,,.html (31.01.2015)

Kordyjalik S., 2014, Małomice biorą dworzec PKP, http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/malomice-biora-dworzec-pkp/ (31.01.2015)

Kotowski R., 2013, Jechałeś historyczną Berlinką? Masz okazję. Może to ostatni raz, http://m.gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,106508,14597756,Jechales_historyczna_Berlinka__Masz_okazje__Moze_to.html (31.01.2015)

Kowalska M., Mikołajuk L., 2011, Drugie życie łódzkich fabryk, [w:] M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka (red.), 2011, Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 31.05-2.06.2011. Materiały konferencyjne., Łódź, s. 154-170

Koziołek K., 2014, Powiat Nowosolski i Powiat Görlitz dla aktywnych: polsko-saksoński przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Reklamowe Martinus, Nowa Sól

Łagów Lubuski – most kolejowy, b.r., http://www.lwkz.pl/monument/show/id/354

Łotysz S., 2006, O ochronę zabytków techniki na Ziemi Lubuskiej, ,,Rocznik Lubuski”, t. 32,

s. 155-161

Maciantowicz M., 2013, Leśna ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” w pierwszym w Polsce światowym geoparku „Łuk Mużakowa”, ,,Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, r. 7, zeszyt 37/4/2013, s. 199-205

Magistrala, 2012, www.stacjalubsko.pl/magistrala (31.01.2015)

Mikos von Rohrscheidt A,. 2008, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, ,,Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 17-31

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2012, Lubskie i turystyka kulturowa – w poszukiwaniu markowego produktu, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka w regionie lubuskim, PWSZ Sulechów,

s. 25-56

Mirek A., Król K., 2009, Rozwój działalności urzędów górniczych na ziemiach polskich na tle wypisków z dziejów górnictwa, [w:] P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2, s. 219-245

Most podnoszony na Odrze, b.r., http://www.lwkz.pl/monument/show/id/355 (31.01.2015)

Największa lubuska elektrownia, b.r., Polska Niezwykła, www.polskaniezwykla.pl/web/place/36087,dychow-najwieksza-lubuska-elektrownia-.html (31.01.2015)

„Od ajzola do Ceglorza” czyli... Hipolit Cegielski multimedialnie, 2014, http://www.poznan.pl/mim/bm/news/od-ajzola-do-ceglorza-czyli,75857.html (31.01.2015)

Park Kolei Szprotawskiej na dobrym torze, 2014, http://m.zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,106543,16955068,Park_Kolei_Szprotawskiej_na_dobrym_torze__Stacja_gotowa.html (31.01.2015)

Pawłowska A., 2014, Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, ,,Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 30-46

Piotrowski P., 2012, Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie Industriady – Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), ,,Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 18-30

Piotrowski P., 2014, Tunel w srebrze i bieli, http://zary-zagan.regionalna.pl/ps-241458-tunel-w-srebrze-i-bieli/ (31.01.2015)

Rejestr zabytków nieruchomych 2014, Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/31.12.2014/LBS-rej.pdf (31.01.2015)

Samołyk M., 2013, Geocaching – nowa forma turystyki kulturowej, ,,Turystyka kulturowa", nr 11, s. 17-31

Skiba M., 2006, Krajobraz kulturowy Zielonej Góry. Preferencje mieszkańców na podstawie map mentalnych, „Rocznik Lubuski”, t. 32., s. 189-198

Swatowski Ł., 2012, Dworzec w Kostrzynie nad Odrą, http://www.wrotalubuskie.eu/PL/obiekt_turystyczny/szczegoly/524/152/Dworzec_w_Kostrzynie_nad_Odra/# (31.01.2015)

Tölle A., 2007, Proces rewitalizacji miasta na przykładzie Poznania, ,,Studia regionalne i lokalne”, 2(28)/2007, s. 46-58

Wieczorek W., Lodzińska E., 2009, Województwa wielkopolskie i lubuskie. Polska niezwykła, Demart, Warszawa

Wnorowski J., 2012, Magazyn solny w Nowej Soli, http://www.wrotalubuskie.eu/PL/obiekt_turystyczny/szczegoly/524/100/Magazyn_solny_w_Nowej_Soli/# (31.01.2015)

Wnorowski J., 2013, Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy, http://wrota.lubuskie.pl/PL/obiekt_turystyczny/szczegoly/0/290/Park_Drogowskazow_i_Slupow_Milowych_Cywilizacji_w_Witnicy/# (31.01.2015)

Wyburzą ruiny fabryki nici Odra?, 2013, http://nowasol.naszemiasto.pl/artykul/wyburza-ruiny-fabryki-nici-odra,2603526,art,t,id,tm.html (31.01.2015)

www.dolny-slask.pl [data dostępu 31.01.2015]

www.geocaching.com [data dostępu 31.01.2015]

www.lkwz.pl [data dostępu 31.01.2015]

www.odra2014.pl [data dostępu 31.01.2015]

www.polskaniezwykla.pl [data dostępu 31.01.2015]

www.poznan.pl [data dostępu 31.01.2015]

www.wrotalubuskie.pl [data dostępu 31.01.2015]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.576

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Michał Suszczewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642