Perspektywy rozwoju turystyki kulturowej na Syberii na przykładzie Republiki Ałtaju

Anna Urbaniak

Abstrakt


Rozwój turystyki kulturowej obserwowany jest obecnie w wielu zakątkach świata, jednakże zazwyczaj wyraźny akcent w rozważaniach na jej temat kładziony jest na dziedzictwo europejskie. Syberia, przynosząca na myśl przejmujące zimno, katorżnicze zsyłki i tajemniczą, dziką przyrodę, wydaje się nie mieć w tej materii wielu perspektyw. Czy zatem turystyka kulturowa jest zjawiskiem niedostrzegalnym za Uralem? A może ma tam jednak jakieś perspektywy rozwoju? Artykuł jest próbą odpowiedzi na te pytania. Jego celem jest także zaprezentowanie tych form, które wydaje się, że mają największe szanse na dłuższe zaistnienie w tamtejszej ofercie turystyki kulturowej (są to: turystyka wspomnieniowa, historyczna, archeologiczna, pielgrzymkowa oraz etnoturystyka). W ramy artykułu ujęto zarówno geograficzne, jak i kulturowe obszary Syberii. Punktem odniesienia i obszarem, który autorka miała przyjemność zbadać osobiście jest Republika Ałtaju, położona w południowej części Zachodniej Syberii. Obserwacje poczynione w tym rejonie posłużyły za punkt odniesienia dla całej Syberii i pozwoliły na określenie form oraz perspektyw rozwoju turystyki kulturowej na tym terenie.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; Rosja; rosyjskie dziedzictwo kulturowe; Syberia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bazylow L., 1983, Historia Rosji, t. 1., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Brosze P., 2006, Nowosibirskaja obłast’: putjewoditiel, Wyd. Petit Futé, Nowosybirsk

Danilin A. G., 1993, Burchanizm, wyd. Ak Czeczek, Gorno-Ałtajsk

Djerewianko, A. P., (red.) 2002, Istorija Rjespubliki Ałtaj. Drjewnost i srjedniowjekowie, Institut Ałtaistyki im. S. Surazakowa, Gorno-Ałtajsk

Doncaster L., Holland, A., 2008, Największe tajemnice spraw mrocznych, upiornych i niewyjaśnionych, Wyd. Bellona, Warszawa

Ekeewa N., 2006. The Burkhanist Movement In Altai In 1904–1905, Anthropology & Archeology Of Eurasia 45 (2)

Filatow S. B., 2001. Altai Burkhanism: Faith Or A Dream Of Faith, Anthropology & Archeology Of Eurasia 39 (4)

Haywood A. J., 2010, Siberia: a cultural history, Wyd. Oxford University Press, Oxford

Hilton J., 1933, Lost Horizon: A Novel, wyd. Macmillan, Londyn

Kaczyńska E., 1991, Syberia: największe więzienie świata, Wyd. Gryf, Warszawa

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa

Markus S., 2006, Tuwa: Słowar Kultury, Akademiczeskij Projekt Triksta, Moskwa

Materski W., 1990, Bolszewicy i samuraje: walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód 1917-1925, Wyd. PWN, Warszawa

MacCannell D., 2002, Turysta: nowa teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa

Mikos von Rochrsheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Milenium, Gniezno

Nowicka E., (red.), 2000, Wielka Syberia małych narodów, wyd. Nomos, Kraków

Rjedko A., 2009, Stranstwija szamana. Mjesta siły i iscelenia. Od Kamczatki do Tibeta, Wyd. Ripol Classic, Moskwa

Roerich N., 1980, Ałtaj – Himalaje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Sagałajew A. M., 1992, W Zjerkale Mifa, Wyd. Nauka, Nowosybirsk

Sokołowa Z., (red.) 2001, Narody sjewjera Zjemli, wyd. Sjewjernyje Prostory, Moskwa

Werczyński D., 2011, Archeoturystyka na Dolnym Śląsku. Stan zagospodarowania obiektów i perspektywy rozwoju, w: Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, t.2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Winogradow A., 2003, Ak Jang In The Context Of Altai Religious Tradition, Wyd. University Of Saskatchewan, Saskatoon

Znamenskij A.. 2005. Power Of Myth: Popular Ethnonationalism And Nationality Building In Mountain Altai, 1904-1922, Acta Slavica Iaponica 22

geocontext.org/publ/2005/syberia (dostęp z dnia 5.02.2012 r.)

pl.wikipedia.org/wiki/Syberia (dostęp z dnia 8.02.2012 r.)

bialczynski.wordpress.com (dostęp z dnia 6.02.2012 r.)

altairsp.ru (dostęp z dnia 8.02.2012 r.)

whc.unesco.org/en/list/768 (dostęp z dnia 6.02.2012 r.)

shop-eu.elbox.com/binek1439/6_t23.html (dostęp z dnia 8.02.2012 r.)

forum-turystyczne.pl (dostęp z dnia 6.02.2012 r.)

zwiazeksybirakow.strefa.pl (dostęp z dnia 6.02.2012 r.)

calpolonia.com (dostęp z dnia 6.02.2012 r.)

vladivostokturportal.ru/plato-ukok (dostęp z dnia 8.02.2012 r.)

altai-guide.ru/pg-id-376.html (dostęp z dnia 8.02.2012 r.)

m-michalski.skip.pl/altaj.html (dostęp z dnia 8.02.2012 r.)

gukmztp.ru (dostęp z dnia 7.02.2012 r.)

wyborcza.pl/1,76842,7569498,Swieto_brzucha.html (dostęp z dnia 8.02.2012 r.)

transsib.com.pl (dostęp z dnia 7.02.2012 r.)

wikigogo.org/ru/61883 (dostęp z dnia 8.02.2012 r.)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Anna Urbaniak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642