Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku

Michał Skoczyński

Abstrakt


Publikacja będąca przedmiotem niniejszej recenzji jest efektem obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, którą w listopadzie 2013 roku zorganizowała Pracownia Literatury Oświecenia w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk wraz z Polskim Towarzystwem Badań nad Wiekiem Osiemnastym pod honorowym patronatem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Ta ostatnia instytucja zdecydowała się wydać materiały z tej sesji, których redakcją zajęła się Agata Roćko, adiunktka w Instytucie Badań Literackich PAN.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, 2014, red. Agata Roćko, Wydawnictwo: Regionalna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Michał Skoczyński


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642