Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski

Natalia Tomczewska-Popowycz

Abstrakt


Zamki, fortece, pałace na terytorium obecnej Ukrainy Zachodniej są pięknym okazałym dziedzictwem, które zostało jako przypomnienie o wielkich Polakach. Niegdyś te terytoria znajdowały się przy Imperium Osmańskim, dlatego znane są jako „przedmurza chrześcijaństwa”, stąd miano Kresów Wschodnich. Celem niniejszego artykułu było zbadanie motywacji przyjazdu turystów, badania dotyczyły także środków transportu, którymi udają się turyści z Polski, a także oceny infrastruktury turystycznej i panującej atmosfery. Wyniki wykazały, że turyści z Polski przyjeżdżają najczęściej ze względu na chęć zwiedzania zabytków, a także zdecydowana większość turystów zaznaczyła, że chętnie jeszcze raz wróci. Zaproponowane zostały pomysły na zaadaptowanie obiektów by były jeszcze bardziej atrakcyjne.


Słowa kluczowe


fortece Ukrainy; zamki Ukrainy; motywacje przyjazdu; Kresy Wschodnie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jawkin W. i inni (red.), 2010: Geograficzne aspekty rozwoju turystyki (na przykładzie Ukrainy I Polski), Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet, Czerniowce

Kolbuszewski J., 1999: Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Maciuk O., 2008: Zamki i twierdze Ukrainy zachodniej. Wędrówki historyczne, Centrum Europy, Lwów

Mika M., 2007: Międzynarodowy ruch turystyczny, w: Kurek W. (red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Nicieja S., 2012: Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, tom 1, wydawnictwo MS, Opole, s. 285

Nicieja S., 2006: Twierdze kresowe Rzeczypospolitej, ISKRY, Warszawa

Ostrowski J, 1998: Kresy bliskie i dalekie, wyd.1, TaiWPN UNIVERSITAS, Kraków

Pałkow T., 2010: Zamki i kościoły Galicji, Wołynia i Podola, wyd. Ladeks, Lwów

Remeszyło-Rybczyńska O. 2005: Kształtowanie się i obecny stan spuścizny architektonicznej I artystycznej wsi Podhorce w obwodzie lwowskim, [w:] Monument. Studia i materiały ośrodka badań dokumentacji zabytkow, nr 2, Warszawa

Tokarski J., 2000: Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. Tom 1, burchard edition, Warszawa.

Weiermair K., Mathies C.: 2004: The tourism and leisure industry: shaping the future, Haworth Hospitality Press, Binghampton, s. 357

Антонюк Д., 2011: 155 польських замків і резиденцій в Україні, Грані-T, Kиїв

Томчевска-Попович, Н. Є., 2015: Адаптація туристичної інфраструктури кам’янця-подільського для туристичних потоків з-за кордону. Міжнародний науковий журнал" Науковий огляд", 1(11)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Natalia Tomczewska-Popowycz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642