Dziedzictwo kulturowe Spały i jego wpływ na rozwój turystyki

Michał Artur Słoniewski

Abstrakt


Celem pracy jest ukazanie historii Spały oraz jej dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tradycji i obchodzenia znaczących wydarzeń z jej przeszłości, które obecnie są powodem zwiększającego się ruchu turystycznego w tej miejscowości. Zaprezentowane zostaną też elementy strategii marketingowej Spały realizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną oraz nowe propozycje i projekty, które mogą wydatnie przyczynić się do rozwoju turystyki kulturowej w Spale w najbliższych latach.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; Spała; historia; tradycje; ruch turystyczny; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baraniewski W., 2000, Kazimierz Skórewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

Baraniewski W., 2007, Prezydencka kaplica w Spale i jej twórca Kazimierz Skórewicz, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Warszawa

Chełmecki J., 2007, Sportowcy u Prezydenta Mościckiego [w:] „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie”, Warszawa

Czestnych S., Kettering K., Słoniewski M., 2011, Spała – Carska rezydencja, Wydawnictwo Cel, Warszawa-Konstancin

Czestnych S., Słoniewski M., 2014, Pałac i ludzie. Historia pałacu myśliwskiego w Spale w latach 1885–1945, Wyd. Max, Spała

Dekowski J.P., 1952, Spała, Tomaszów Maz., Warszawa

Jana Łaskiego Liber Beneficiorum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 1881, t. II, Gniezno

Jaskulski-Wroniec W., 2008, Kościół Polowy Armii Krajowej w Spale, Nadleśnictwo Spała, Spała

Kijewski K., Słoniewski M., 2006, Rozwój turystyki zdrowotnej w Spale, [w:] „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie”, Warszawa

Kobalczyk A., Słoniewski M., 2011, Carska Spała, Wyd. Max, Spała

Liszewski S. (red.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara

Łomiński L., 1930, Spała i jej okolice. Krótki szkic historyczny, nakładem autora, Łódź

Messie R.K., 1995, Mikołaj i Aleksandra, Wyd. Bellona, Warszawa

Milecka M., Rylke J., Malawski S., Kot N., Widelska E., 2014, Projekt odbudowy pałacu w Spale wraz z rewitalizacją parku zaprezentowany podczas konferencji naukowej „Spała – historia I perspektywy rozwoju” w dn. 18 maja 2014 r. w Spale

Modlińska M., Modliński P., 2010, Polska dusza. Dawna kaplica prezydentów. Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polski w Spale, Wyd. Ruthenus, Krosno

Nasza Spała, 2004, red. M. Jóźwik, A. Kobalczyk, wyd. II, COS-OPO w Spale, Spała

Nasza Spała. Sentymentalna historia Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, 1999, Warszawa-Spała

Pigoń Z., 1970, Spała, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź

Potkański K., 1922, Pisma Pośmiertne, Kraków

Ruch turystyczny w województwie łódzkim. Raport końcowy. Metody badań i raport końcowy opracowany przez ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, 2009, kierownik projektu dr Krzysztof Borkowski, Kraków, www.rotwl.pl/raporty,44,0,0.html

Rudzki W., Sosnowski J., 1959, Szlaki nad Pilicą, Tomaszów Maz., Spała i okolice, Tomaszów Maz

Rudź W., 1980, Lubochnia i jej ochotnicza straż pożarna, Łódź

Rybicki K., Skarby przyrody i kultury Spalskiego Parku Krajobrazowego. Przewodnik, 2003, Oficyna Wydawnicza K.R., Łódź

Słoniewski M., 2012, Prezydencka Spała, Wyd. Max, Spała

Słoniewski M., 2013, Stare, nowe formy turystyki w Spale [w]: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe, stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z geografii turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Słoniewski M., 2014, Rola i wpływ sportu na rozwój Spały [w:] M. Milecka (red.), Natura i kultura w tradycji polskości, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin

Słoniewski M., Werner P., 2006, Wpływ prezydenta Ignacego Mościckiego na rozwój turystyki w Spale [w:] „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie”, Warszawa

Szwankowska H., 1992, Spała wczoraj i dziś, Spała

Szymańscy M. i J., Tomaszów, Spała, Inowłódz. Informacje turystyczne, historie, zabytki, przyroda, szlaki piesze, trasy rowerowe, 2006, Imax, Łódź

Szymańscy M. i J., 2011, Wojenna Spała, Lokalna Organizacja Turystyczna, Spała

Włodarczyk B. (red.), 2012a, Podsumowanie badań ruchu turystycznego w województwie łódzkim za 2012 rok, zamieszczono na www.rotwl.pl/raporty,44,0,0.html

Włodarczyk B. (red.), 2012b, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 r, Łódź, www.rotwl.pl/raporty,44,0,0.html

Zwoliński P., 2009, Puszcza Pilicka – Lasy Spalskie terenem polowań reprezentacyjnych, konspiracji I walki, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Spała–Łódź
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.597

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Michał Artur Słoniewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642