Potencjał dziedzictwa kultury żeglarskiej dla rozwoju turystyki kulturowej

Joanna Ryszkiewicz

Abstrakt


Artykuł stanowi przegląd atrakcji turystycznych związanych z kulturą żeglarską w Polsce oraz systematyzuje jej aspekty w ramach różnych form turystyki kulturowej. We wstępie zaprezentowano definicję żeglarstwa, kultury i turystyki kulturowej. Kolejna część to wprowadzenie w kulturę żeglarską, z uwzględnieniem źródeł jej powstania, tradycji oraz wpływającej na jej kształt symboliki, a także zasady etykiety i etyki żeglarskiej, które znajdują odzwierciedlenie we wszystkich aspektach kultury żeglarskiej. Poszczególne elementy kultury żeglarskiej podzielone zostały ze względu na poszczególne formy turystyki kulturowej, w które się wpisują. Są nimi: turystyka muzealna, turystyka obiektów przemysłowych i technicznych, turystyka eventowa oraz turystyka kulinarna. W ramach powyższego podziału scharakteryzowano każdą z form poprzez m.in. wystawy muzealne, szlak latarń morskich, statki udostępniane do zwiedzania dla turystów, tawerny oraz różne imprezy żeglarskie (takie jak zlot żaglowców, koncerty szant, pokazy filmów czy targi żeglarskie). Przegląd zamykają tawerny, jako miejsca gastronomiczne ściśle związane z kulturą żeglarską. Poczynione przez autorkę artykułu obserwacje ruchu turystycznego do miejsc związanych z kulturą żeglarską pozwoliły założyć, iż jest to dziedzictwo, które będzie się cieszyło coraz większym zainteresowaniem ze strony turystów. Daje to podstawy do włączania atrakcji związanych z kulturą żeglarską do oferty turystyki kulturowej w Polsce (co może przyczynić się do jej dalszego rozwoju) oraz do wdrażania ciekawych produktów turystycznych, skierowanych zarówno do Polaków, jak i cudzoziemców.

Słowa kluczowe


dziedzictwo kultury żeglarskiej; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, Poznań, s. 91-118

Bujak F., [cyt. za:] Głowacki, 1970, Wspaniały świat żeglarstwa, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk

Czajewski J. [red.], 1996, Encyklopedia żeglarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Głowacki, 1970, Wspaniały świat żeglarstwa, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk

Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, Poznań, s. 36-57

Kania J., 2009, Subkultura żeglarska w systemie komunikacji społecznej, [w:] Kosiorowski Z. [red.], Etyczne paradygmaty żeglarstwa w głównych nurtach komunikacji społecznej, PZŻ, Wyższa Szkoła Humanistyczna TTTWP, Warszawa – Szczecin

Koczorowski E., Koziarski J., Pluta R., 1972, Zwyczaje i ceremoniał morski, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk

Koralewska P., 2009, Turystyka przemysłowa (industrialna) do obiektów poprzemysłowych i technicznych, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, Poznań, s. 201-222

Matusiak A., 2009, Turystyka kulinarna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, Poznań, s. 313-332

Mikos von Rohrscheidt A, 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Wysocki S., 1987, Żeglartswo, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Wyszowska. I., Z badań nad turystyka kulturową w Wielkopolsce, [w:] Wartecki A. [red.], 2011, Vademecum menadżera turystyki i rekreacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

www.cmm.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.museo.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

pl.freepik.com (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.shanties.pl(dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.jachtfilm.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.lodznahoryzoncie.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.szczecin.eu (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.park-miniatur.com/pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.helmuzeum.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.muzeum.kolobrzeg.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.muzeummw.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.muzeum.szczecin.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.infotuba.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.601100100.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.wyjdznamiasto.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)

www.wiatriwoda.pl (dostęp do wszystkich portali sprawdzony w dniu 18 stycznia 2012 roku)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.60

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Joanna Ryszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642