Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych

Łukasz Gaweł

Abstrakt


Artykuł stanowi zarys problematyki związanej z zarządzaniem szlakami kulturowymi. Profesjonalizacja tego typu tras, dążenie do uczynienia z nich nowoczesnych produktów turystycznych wymaga wprowadzenia mechanizmów i procedur znanych z funkcjonowania instytucji, organizacji czy przedsiębiorstw. Będzie to możliwe wyłącznie wówczas, gdy szlaki kulturowe staną się klarownie skonstruowanymi strukturami z wyraźnie zarysowaną hierarchią. Umożliwi to rozdzielanie zadań i kompetencji służących sprawnemu i skutecznemu zarządzaniu dostępnym potencjałem. Nie można zapominać, że wszelkie działania muszą prowadzić do jasno zdefiniowanego celu i być realizowane według opracowanego programu. Dlatego, poza formalną stroną organizacyjną, niezwykle istotne jest opracowanie misji i strategii rozwoju poszczególnych szlaków kulturowych.

Słowa kluczowe


szlaki turystyczne; turystyka kulturowa; szlak architektury drewnianej; zarządzanie w turystyce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brykowski R., Kornecki M., 1984, Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wyd. Ossolineum, Wrocław

Kornecki M. 1999, Kościoły drewniane w Małopolsce, Wyd. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturalnego w Krakowie, Kraków

Chrzanowski T., Piwocki K., 1981, Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Cisowski B., Duda M. 2005, Szlak Architektury Drewnianej, Wyd. Bezdroża, Kraków

Druker P. F. 2010, Praktyka zarządzania, Wyd. New Media, Warszawa

Drucker P.F., 2010, Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, Wyd. New Media, Warszawa

Gaweł Ł.,2009, Zabytki architektury drewnianej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków

Gloger Z., 1907-1909, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa

Griffin R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Hagoort G., 1996, Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kornecki M., 1987, Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Marcinek J. (red.), 2000, Kościoły drewniane Małopolski, Wyd. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków

Krasowski W., 1961, Architektura drewniana w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Małopolskie muzea na wolnym powietrzu. Architektura drewniana, 2008, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

Marcinek R., Śledzikowski T. (oprac.) 2002, Świat miniony. Architektura drewniana

Małopolski ze szkicowników Mariana Korneckiego, Wyd. Regionalny Ośrodek Studiów I Ochrony Środowiska Kulturalnego w Krakowie, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mirowski R., 2005, Kościoły drewniane – najbardziej polskie..., Wyd. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa

Raport z badań ruchu turystycznego w otwartych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej, 2009, Oprac. I Wyd.: Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków

Rączka J. W. 1990, Architektura drewniana, Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

Ruszczyk G. 2007, Drewno i architektura, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Szewczykowie I. i R., 2008, Szlaki turystyczne, Wyd. Carta Blanca, Warszawa

Śledzikowski T. 2004, Polska – zabytki drewniane, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków

Tłoczek I. 1980, Polskie budownictwo drewniane, Wyd. Ossolineum, Wrocław

Wojewódzki program ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Małopolski, Oprac. i Wyd.: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2005, Kraków 2005 s. 90-91

Zieja T. 1999, Szlakiem architektury drewnianej, „Przekrój” numer 18/2810, 2 maja 1999, s. 46–47


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Gaweł


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642