Portret współczesnego turysty kulturowego

Mirosław Marczak

Abstrakt


Recenzowana książka autorstwa Karoliny Buczkowskiej pt.: „Portret współczesnego turysty kulturowego” liczy dziesięć głównych części, na które składa się Wprowadzenie obejmujące dziesięć podrozdziałów oraz dziewięć rozdziałów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF Poznań


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Mirosław Marczak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642