Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu żagańskiego

Michał Suszczewicz

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek K., Świątek M. R., 2002, Żagań znany i nieznany, Rada i Zarząd miasta Żagania; Żagań

Matuszkiewicz F., Szczegóła H., 2010, Historia Szprotawy, Urząd Miejski w Szprotawie, Szprotawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań

Pawlikowska B. i in., 2009, Powiat Żagański. Książęca kraina, PLAN Jelenia Góra- Żagań

Pozaroszczyk M., Siwicki M., Syrycki M., 2010, Ziemia Szprotawska. Historia i ludzie, Kancelaria Radcy Prawnego Kazimierza Pańtaka, Zielona Góra
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.614

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Michał Suszczewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642