Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Jednoznacznie można stwierdzić, iż szereg popularnych destynacji turystycznych na świecie jest tradycyjnie kojarzonych ze zjawiskiem turystyki erotycznej: są to m. in. Tajlandia, Kuba, Dominikana. Chociaż o turystyce seksualnej można mówić jako o zjawisku występującym od co najmniej kilkuset lat, to jednak dopiero w XX w. przybrała ona rozmiary na tyle znaczne, iż zaczęła interesować jako przedmiot badań również geografów [Kowalczyk, 2008, s.36-37]. W Polsce nie było dotychczas szerszych analiz odnoszących się do tego problemu, chociaż w mediach często wspomina się o turystyce erotycznej jako o coraz bardziej popularnej formie podróży Polaków (szczególnie w aspekcie zagranicznej turystyki wyjazdowej). W literaturze obcojęzycznej turystyce erotycznej poświecono wiele uwagi, traktując ją nie tylko jako zjawisko o znaczeniu typowo erotycznym, ale wskazując także na szereg innych aspektów, w tym także ekonomicznych.
Niniejszy artykuł obejmuje przegląd różnych definicji zjawiska seksturystyki, z jednoczesnym wskazaniem ich podobieństw i różnic. Autor analizuje ponadto możliwości sklasyfikowania turystyki erotycznej w strukturze rodzajowej turystyki, z jednoczesną próbą odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko to może być traktowane jako forma turystyki kulturowej. Przytoczone argumenty mają wskazać, na podstawie m. in. przeglądu definicji turystyki kulturowej, jak silne są zależności pomiędzy obiema formami podróżowania.

Słowa kluczowe


seksturystyka; definicja; rodzaje turystyki; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borne H., Doliński A., 1998, Organizacja turystyki, WSiP, Warszawa

Ciesielski B. W., 2000, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Politechnika Koszalińska, Koszalin

Clancy M., 2002, The Globalization of Sex Tourism and Cuba: A Commodity Chains Approach, Studies in Comparative International Development, Winter 2002, vo. 36, No. 4

Gibson H. J., 2001, Gender in Tourism: Theoretical Perspectives, (w:) Women as Producers and Consumers of Tourism in Developing Regions, pod red. Y. Apostolopoulos, S. Sönmez, D. J. Timothy, Praeger Publishers

Gaworecki W. W., 1997, Turystyka, PWE, Warszawa

Godlewski G., Wereszczuk M., 2010, Sex tourism - a function or a dysfunction of the contemporary travel sector / Turystyka erotyczna – funkcja czy dysfunkcja współczesnego sektora podróży, Polish Journal of Sport and Tourism, vol.17

Holloway J. Ch., Robinson Ch., 1997, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa

Horner S., Swarbrooke J., 2004, International Cases in Tourism Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kibicho W., 2009, Sex Tourism in Africa: Kenya’s Booming Industry, Ashgate Publishing

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, (w:) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne pod red. A. Kowalczyka, „Geografia Turyzmu”, 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji, czasopismo internetowe, www.turystykakulturowa.org, nr 1/2008

Mullings B., 2000, Fantasy Tours; Exploring the Global Consumption of Carribean Sex Tourisms, (w:) New Forms of Consumption. Consumers, Culture and Commodification, pod red. M. Gottdiener, Rowman & Littlefield Publishers

Panasiuk A. (red.), 2001, Turystyka. Zarys wykładu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Podstawowe definicje i klasyfikacje w statystyce turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa, 1992

Prebensen N. K., 2006, A Grammar of Motives for Understanding Individual Tourist Behaviour, Thesis submitted for the Department of Strategy and

Management at the Norwegian School of Economics and Business Administration in partial fulfilment of requirements for the degree of Dr. Oecon, Tromsø

Pruth Ch., 2007, Sun, Sea, Sex and Swedes. A Study of Campaigns to Prevent Sex Tourism in Natal (Brazil) and Stockholm (Sweden), School of Arts and Communication, Malmö University, Sweden

Ryan Ch., Hall C. M., 2001, Sex Tourism. Marginal People and Liminalities, Routledge

Sextourism, http://www.sextourism.org.net, 2010

Suprewicz J. Cz., 2005, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin

Swarbrooke J., Horner S., 2001, Business Traveland Tourism, Oxford Butterworth & Heinemann

Szwichtenberg A. (red.), 2000, Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin

Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, WTO, Warszawa, 1995

Thailand – Tourism and the Sex Industry (materiał powielony)

Travel Industry Dictionary, http://www.travel-industry-dictionary.com/sex-tourism.html, 2010

Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

WTO Statement on the Prevention on the Organized Child Sex Tourism, Światowa Organizacja Turystyki, Egipt 1995

Yeoman I., Drudy C., Robertson R., McMahon-Beattie U., 2004, Sex and Saunas, (w:) Revenue Management and Pricing. Case Studies and Applications, pod red. I. Yeoman i U. McMahon-Beattie, Thomson Learning


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jacek Borzyszkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642