Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Małgorzata Durydiwka

Abstrakt


Współczesna turystyka, jako dynamicznie rozwijające się zjawisko o wieloaspektowym charakterze (m.in. przestrzennym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym), odgrywa istotną rolę w strukturze gospodarki wielu regionów lub miejscowości. Zasadniczym celem – postawionym przez autora niniejszej książki – było określenie teoretyczno-metodologicznych podstaw badania możliwości kształtowania funkcji turystycznej miejscowości w długim okresie w warunkach jej wysokiego poziomu rozwoju oraz natężenia zjawisk turystycznych. Współczesna turystyka, jako dynamicznie rozwijające się zjawisko o wieloaspektowym charakterze (m.in. przestrzennym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym), odgrywa istotną rolę w strukturze gospodarki wielu regionów lub miejscowości. Zasadniczym celem – postawionym przez autora niniejszej książki – było określenie teoretyczno-metodologicznych podstaw badania możliwości kształtowania funkcji turystycznej miejscowości w długim okresie w warunkach jej wysokiego poziomu rozwoju oraz natężenia zjawisk turystycznych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Małgorzata Durydiwka


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642