Czy turystyka kosmiczna (Space Tourism) jest formą turystyki kulturowej czy przygodowej?

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


Podróże w kosmos mimo gigantycznych kosztów stały się faktem, technologiczny postęp wpłynie w niedalekiej przyszłości na ich popularność. Z turystyką kosmiczną wiąże się turystyka astronomiczna, realizowana na Ziemi (wizyty w miejscach tajemniczych śladów cywilizacji pozaziemskich, miejscach dogodnej obserwacji kosmosu, ośrodkach związanych z podbojem kosmosu).
Czy turystyka kosmiczna (Space Tourism) jest formą turystyki kulturowej czy przygodowej? Jakie cechy pozwalają na zaliczenie jej do turystyki kulturowej? Jakie są perspektywy rozwoju turystyki kosmicznej?

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Zygmunt Kruczek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642