Raport z analizy atrakcyjności turystycznej Łowicza

Aleksandra Michrowska

Abstrakt


Celem niniejszego raportu faktograficznego jest analiza atrakcyjności turystycznej Łowicza, zależącej od walorów przyrodniczych i kulturowych oraz aktualnie istniejącego zagospodarowania turystycznego. Ponadto zaprezentowano możliwości uprawiania różnych form turystyki w omawianym mieście.
Położony w centralnej Polsce Łowicz leży na przecięciu ważnych szlaków krajowych i międzynarodowych, w sąsiedztwie autostrad A1 i A2. Bogata historia Łowicza sięga XII w., a miasto od zawsze pełniło funkcję centrum kulturowego, oświatowego, religijnego i gospodarczego dla całego regionu. Przez wieki w Łowiczu swoją działalność prowadziło wielu twórców kultury i sztuki, a dziedzictwem po nich jest bardzo duża liczba obiektów sakralnych oraz świeckich, muzea i skanseny. Poza materialnymi atrakcjami ogromnym atutem kulturowym jest charakterystyczny dla tego regionu folklor łowicki. Z elementami folklorystycznymi można mieć styczność przy okazji każdych świąt, oraz imprez okolicznościowych w Łowiczu. Najbardziej znanym wydarzeniem jest procesja Bożego Ciała. Charakterystyczne dla Łowicza stroje, gwara, umiejętności twórców ludowych są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W ostatnich latach intensywnie rozwija się baza towarzysząca w tym Punkty Informacji Turystycznej i ośrodki kulturalne. Dominujące formy turystyki w Łowiczu to: turystyka krajoznawcza, religijna i kulturowa (turystyka eventowa).


Słowa kluczowe


atrakcyjność turystyczna; walory turystyczne; kultura ludowa; zagospodarowanie turystyczne; Łowicz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojanowicz-Bablok A., Smogorzewska M., 2009, Program Ochrony Środowiska dla miasta Łowicza w latach 2009-2016, Warszawa

Boże Ciało w Łowiczu!, ulotka, 2012, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Łowicz

Herz L., 2000, Mazowsze. Wędrówki po Polsce, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa

Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kalendarz imprez miasta Łowicz na rok 2012, wydany przez Urząd Miasta w Łowiczu

Krajewska A., 2012, Reprint Zeszytu Monograficznego – tygodnika Ziemia z roku 1913 r. Wydanie II, Drukarnia Łowiczanka, Łowicz

Królikowska E., 2000, Strój Łowicki [w:] Polski Strój Ludowy, Przewodnik po wystawie stałej. Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa

Kryściak Z., Rutkowski J., 2010, Gmina Łowicz. Kraina nad Bzurą. Poligrafia s. j. Łowiczu, Łowicz

Kubasik A., Wiśniewska M., 2000, Bazylika Katedralna w Łowiczu pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pomorska Oficyna Wydawniczo – Reklamowa S.C., Bydgoszcz

Kwiatek J., Lijewski T., 1998, Leksykon Miast Polskich. Sport i Turystyka – Muza S.A., Warszawa

Łowicz i Ziemia Łowicka, 2012, Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Łowicz Miasto inne niż wszystkie, ulotka, 2012, Urząd Miejski w Łowiczu

Łowicki Przewodnik Turystyczny, 2012, Urząd Miejski w Łowiczu, Wydawca System Perfekt

Łowickie – warto przyjechać. Noclegi, gastronomia, agroturystyka, 2012, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Machlański P., Podolska J., Stańczak T., 2008, Spacerownik po regionie, czyli szlakiem zamków w województwie łódzkim, Wydawnictwo Agora, Inowrocław

Mileska M. I., 1994, Słownik geograficzno – krajoznawczy Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Muzeum w Łowiczu. Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach, informator, 2005, Łowicz

Piskorz-Branekova E., 2006, Strój Łowicki [w:] Ocalić od zapomnienia. Polskie stroje ludowe. Wydawnictwo Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa, s. 38-43

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Łowicza na lata 2008-2013 aktualizacja, 2007, Łodź

Powiat Łowicki, 2007, Lobosoft II sp. z. o. o we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu, Wydanie II, Łowicz

Program Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego, 2004, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

Projekt Zagospodarowania Parku Miejskiego Błonie w Łowiczu. Projekt Zieleni, 2007, Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „PRZESTRZEŃ”, Warszawa

Stachlewski W., 1993, Łowicz i Okolice. Przewodnik Turystyczny, Łowicki Ośrodek Kultury, Łowicz

Świątkowscy A., Świątkowski H., 1996, Łowicka sztuka ludowa, Warszawa

Szymczak P., Szymczak B.,2011, Ziemia Łowicka. Mapa turystyczna powiatu łowickiego. Wydawnictwo Kartograficzne Azymut wyd. I, Łódź

Uchwała Nr LXI/481/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody pn. „ Gwiozda Łowicko”

Warchałowski W., Żak M., 2011, Łowicz – Nieborów - Arkadia. Oficyna Wydawnicza Excalibur, Łowicz – Bydgoszcz

Wielka Encyklopedia Krajoznawcza Polski, 2008, Publicat S.A., Poznań

Łowicz Turystyczny. http://www.lowiczturystyczny.pl/, (dostęp dnia 28.11.2014; 01.12.2014; 02.12.2014)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. http://www.zdw.lodz.pl/, (dostęp dnia 28.11.2014)

Łowicz. http://www.lowicz.eu/, (dostęp dnia 28.11.2014)

Europejski Szlak Bursztynowy. http://www.kultura.lodz.pl/, (dostęp dnia 28.11.2014)

Szlaki rowerowe w Łowiczu. www.lowiczanin.info, (dostęp dnia 08.12.2014)

Rzeka Bzura. http://www.wedkuje.pl/lowisko,rzeka-bzura,3737/, (dostęp dnia 28.11.2014)

Muzeum guzików w Łowiczu. http://mglowicz.republika.pl/, (dostęp dnia 28.11.2014)

Muzeum w Łowiczu. www.muzeumlowicz.pl/dla_zwiedzajacych, (dostęp dnia 03 r.12.2014)

Strój łowicki. www.folkpolski.blog.pl/, (dostęp dnia 14 r.07 r.2014)

Wycinanki Łowickie. www.powiat.lowicz.pl, (dostęp dnia 15 r.12.2014)

Boże Ciało w Łowiczu. http://www.skierniewickie.pl/, (dostęp dnia 01.12.2014)

Łowicki Ośrodek Kultury. Kino Fenix. http://lok.art.pl/, (dostęp dnia 02.12.2014)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.633

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Aleksandra Kurowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642