Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu ząbkowickiego

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii  A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Wydanie 2, Poznań 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artyshuk O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa, Nr 9

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna, 2009, [w:] Stasiak A., (red.) Turystyka i Kultura, wspólnie zyskać, Łódź

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał organizacja, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w przebudowie, Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Kraków

Zmyślony P., Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Poznań 2008
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v7i0.637

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642