Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi – przyczynek do turystyki (kulinarnej?)

Andrzej Kowalczyk, Katarzyna Gwiazdowska

Abstrakt


Tradycje kulinarne i nawyki żywieniowe zmieniają się wraz z historią ludzkości. Te zmiany wynikają z migracji ludności, nowych technologii w przetwarzaniu żywności, zmian kulturowych oraz – co nie jest bez znaczenia – doświadczeń turystycznych. Gwałtowny rozwój w ostatnich dekadach turystyki międzynarodowej spowodował zmiany w zachowaniach żywieniowych, zwłaszcza u młodych osób. Przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce badania wykazały, że szczególnie popularne (poza tradycyjną kuchnią polską) są kuchnia włoska i kuchnie azjatyckie. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych wykazały zależność między wyjazdami zagranicznymi a zainteresowaniem kuchniami innych grup etnicznych. Wyniki analizy statystycznej przeprowadzonej dzięki użyciu testu χ2 Pearsona wykazały jednak, że ten związek jest umiarkowany, gdyż jest istotny na poziomie α= 0,066. Oznacza to, że na zachowania kulinarne oddziaływuje nie tylko turystyka, ale również inne czynniki, jak kontakty z ludźmi z innych grup etnicznych, literatura, Internet i wiele innych źródeł informacji. Wśród studentów szczególnie popularne są dania kuchni włoskiej (23,5%), indyjskiej (8,8%), chińskiej (7,4%), japońskiej (6,7%) i meksykańskiej (6,4%). Uzyskane wyniki potwierdzają wyniki innych badań prowadzonych w Polsce i innych krajach europejskich.


Słowa kluczowe


tradycje kulinarne; kuchnie etniczne; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cetnarska H., Kowalczyk A., 1995, Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna, [w:] Warszawa jako centrum turystyczne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa, s. 23 46

Chawla M., 2006, Smaki i zapachy kuchni świata, Tajemnice smaku produktów regionalnych I tradycyjnych, Kraków 19-22.06.2006, http;//www.produktyregionalne.edu.pl/dokumenty/3Chawla.pdf [10.06.2015]

Derek M., 2013, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, [w:] Derek M. (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 85-100

Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej,

[w:] Derek M. (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 9-30

Kordowska M., Kowalczyk M. Kulczyk S., 2013, Smakowanie natury – o przyrodniczych korzeniach turystyki kulinarnej, [w:] Derek M. (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 31-45

Freidberg S., 2003, Editorial. Not all sweetness and light: new cultural geographies of food, Social & Cultural Geography, 4(1), s. 3-6

Gawrycki M. F., 2011, Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Gross S., 2007, Traveling to eat: food tourism grows in USA, USA Today, 2/20/2007, http://www.usatoday.com/travel/destinations/2007-02-19-food-tourism_x.htm [05.04.2012]

Hall C. M., Sharples L., 2003, The consumption of experiences or the experience of consumtion? An introduction to the tourism of taste, [w:] Hall C. M., Sharples L., Mitchell R., Macionis N., Cambourne B. (red.) Food tourism arround the world. Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford – Burlington, s. 1-24

Hawk Z. A., 2013, Gourmet food trucks: an ethnographic examination of Orlando’s food truck scene, Department of Anthropology, College of Science, University of Central Florida, Orlando, FL, praca magisterska, http://anthropology.cos.ucf.edu/main/wp content/uploads/2013/09/ Hawk_Zachart.pdf [24.06.2015]

Kaczorek A., 2002, Gastronomia etniczna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, praca magisterska

Kaczorek A., Kowalczyk A., 2003, Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich, Geografia turyzmu, „Prace i Studia Geograficzne”, 32, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa s. 191-203

Łotowska J., 2007 Trendy na stole, czyli co dziś jeść po prostu wypada, http://raportysponsorowane.onet.pl/gotowanie/1416666,index.html?MASK=36835600 [28.06.2015]

Majdan K., 2015, Kliknij, zamów online, zjedz, „Gazeta Wyborcza”, 94 (8427) z 23.04.2015. s. 18-19

Matusiak A., 2009, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa”, 2/2009, s. 4-19

Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa”, 10/2013, s. 23-38

Rataj A., 2006, Zwyczaje żywieniowe i sztuka kulinarna a dziedzictwo kulturowe narodów Tajemnice smaku produktów regionalnych i tradycyjnych, Kraków 19-22.06.2006, http://www.produktyregionalne.edu.pl/dokumenty/1Rataj.pdf [10.06.2015]

Sarzyński P., 2009. Nowe upodobania kulinarne Polaków, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/299628,1,nowe-upodobania-kulinarne-polakow.read data dostępu: 28.06.2015]

Thompson A., 2014, Crêpes aren't just French: Japanese-style crêpes delight fans in Japan and the US, Aimee Thomson, September 8, 2014, http://www.chicagonow.com/raising-world-citizens/2014/09/crepes-are-not-just-french-japanese-style-crepes-delight-fans-in-japan-and-the-us [04.07.2015]

Tse P., Crotts J. C., 2005, Antecedents of novelty seeking: international visitors propensity to experiment across Hong Kong’s culinary traditions, “Tourism Management”, 26(6), s. 965-968

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Seria Horyzonty nowoczesności: teoria – literatura – kultura, 66, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków

Wojciechowska D., 2011, Rozwój bazy gastronomicznej, a zmiany nawyków żywieniowych Polaków na przykładzie Warszawy, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, Warszawa, praca licencjacka

www.carlsberggroup.com/Markets/ExLid/Pages/Africa.aspx ([02.07.2015]

www.culinarytourism.org/faq.php [27.10.2004]

https://www.facebook.com/lachicasandwicheria/app_117784394919914?ref=page_internal [02.07.2015]

http://targsniadaniowy.pl. [02.07.2015]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.639

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Andrzej Kowalczyk, Katarzyna Gwiazdowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642