Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions

Sabina Owsianowska

Abstrakt


Z wielu powodów książka pod redakcją A. Diekmann i M.K. Smith zasługuje nad uwagę badaczy zajmujących się turystyką. Obie redaktorki w swych licznych publikacjach koncentrują się na relacjach między turystyką a kulturą, co w recenzowanym zbiorze – przygotowanym wspólnie z kilkunastoma innymi autorkami i autorami – zaowocowało wartościowym przeglądem dotychczasowego stanu wiedzy w tym zakresie, popartym prezentacją studiów przypadków z całego świata, które ilustrują poruszane zagadnienia teoretyczne oraz próbą wytyczenia kierunków dalszych badań.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions, red. Anya Diekman i Melanie Kay Smith, Aspects of Tourism: 65, Channel View Publications, 2015


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Sabina Owsianowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642