Turystyka muzealna (przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie)

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


Muzea odgrywają szczególną rolę w turystyce, często stają się atrakcjami turystycznymi najwyższej klasy. Instytucje te posiadają duże znaczenie poznawcze, wychowawcze i estetyczne. Oglądanie dzieł sztuki, kultury ludowej, techniki, przyrody, spotykanie się z ważnymi postaciami historycznymi oraz przebywanie w miejscach ważnych wydarzeń historycznych poważnie wzbogaca wiedzę oraz podnosi poziom kultury społeczeństwa. Zadaniem współczesnych muzeów jest gromadzenie i konserwacja zbiorów, ich naukowe opracowywanie i udostępnianie (wystawiennictwo). Ta ostatnia funkcja kreuje produkt turystyczny – muzeum.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Niemczyk A., Seweryn R. [Red.], Turystyka muzealna (przypadek Muzeum Narodowego W Krakowie), Monografia 22, PROKSENIA, Kraków 2015


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Zygmunt Kruczek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642