Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu starachowickiego

Karol Witkowski

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk Mieczysław, Pastuszka Stefan, Starachowice: zarys dziejów, Warszawa 1984

Berent Krzysztof, Garus Ryszard, Sawa Anna, Starachowice i okolice: przewodnik turystyczny, Kielce 1995

Borkowska Małgorzata, Z dziejów opactwa Cystersów w Wąchocku, Kielce 1998

Brzeziński Adam, Starachowicki wrzesień 1939, Starachowice 2010

Chlebowski Cezary, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Toruń 2006

Cygan Andrzej, Starachowickie kolejki wąskotorowe, Starachowice 2005

Filipowicz Wanda (red.), Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1953

Garus Ryszard, Znakowane szlaki turystyczne województwa kieleckiego, Kielce 1990

Imiela Edward, Powiat starachowicki, Krosno 2004

Jedynak Marek, Kapliczka na Wykusie. Wokół powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt”, Kielce 2009

Kardyś Piotr, Rydno: pradziejowa aglomeracja osadnicza, Skarżysko-Kamienna 2009

Konigsberg Wojciech, Droga „Ponurego”. Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Warszawa 2014

Koźmiński Karol, Zagłębie Staropolskie w kieleckim: opis krajoznawczy, Warszawa 1955

Mikos von Rohrscheidt Armin, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań 2010

Nowak Ewa (red.), Tradycje i współczesność działalności przemysłowej na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, Kielce 2007

Orczyk Adam, Zarys Dziejów Parafii Św. Jana Chrzciciela w Pawłowie, Starachowice 2007

Pałyga Jan, Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski na Ziemi Świętokrzyskiej, Ząbki 1991

Pawelec Aleksander, Starachowice międzywojenne: epizody i fakty, Starachowice 2000

Rybski Józef, Postscriptum do dziejów staropolskiego górnictwa żelaza, Starachowice 1978

Ryszka Czesław, Kałków-Godów, Sanktuarium pod Świętym Krzyżem, Warszawa 2002

Urban Wacław, Wokół piętnastowiecznego Wąchocka (1466-1496), Kielce 1993

Zub Jerzy, Wąchock – opactwo cysterskie, Tarnobrzeg 2000
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.659

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Karol Witkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642