Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny

Piotr Kociszewski

Abstrakt


Pojęcie dziedzictwa kulturowego po krótkiej chwili zastanowienia może wywoływać wiele skojarzeń, zarówno tych o charakterze materialnym, kierując wręcz myśli w stronę m.in. konkretnych miejsc i obiektów o dużej wartości np. historycznej, ale również w stronę elementów niematerialnych. Słusznym wydaje się więc przyjęcie jako punktu wyjścia założenia, iż zagadnienie dziedzictwa kulturowego podejmowane jest i odmieniane przez przypadki przez różne dyscypliny naukowe. Czyni to również Monika Murzyn Kupisz w swojej pracy (habilitacyjnej) zatytułowanej Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, wydanej w 2012 roku w Krakowie.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Murzyn-Kupisz M, 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Piotr Kociszewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642