Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowosolskiego

Michał Suszczewicz

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Wydanie 2, Poznań 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura dotycząca Nowej Soli i powiatu nowosolskiego

Andrzejewski T., 2004, Miejscowości powiatu nowosolskiego: rys historyczny, Nowa Sól

Andrzejewski T., 2010, Rechenbergowie w księstwie głogowskim w XVI-XVII wieku, Zielona Góra

Andrzejewski T., 2012a, Nowa Sól na szlaku turystycznym, Nowa Sól

Andrzejewski T., 2012b, Szlaki kulturowe w Gminie Kożuchów, Kożuchów

Andrzejewski T. (red.), 2003, Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza: powiat nowosolski, Nowa Sól

Andrzejewski T. (red.), 2003, Kożuchów: zarys dziejów, Kożuchów

Andrzejewski T., Gącarzewicz M., Sobkowicz R., 2006, Dzieje Nowej Soli: wybór źródeł i materiałów, Nowa Sól

Andrzejewski T., Gulowaty D., 2011, 140 lat kolei w Nowej Soli i powiecie nowosolskim, Nowa Sól

Andrzejewski T., Kula M., 2014, Siedlisko poprzez wieki: z dziejów zamku Karolat, Siedlisko

Andrzejewski T., Motyl K., 2002, Siedziby rycerskie w Księstwie Głogowskim: zamki i dwory Rechenbergów i Schonaichów, Nowa Sól

Andrzejewski T., Parahus J., 2013, 450 lat Nowe Soli: kalendarium dziejów miasta, Nowa Sól

Andrzejewski T., Sobkowicz R., 2007, Bytom Odrzański 1945-2005: rys historyczny, Głogów

Garbacz K., 2012, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego. T. 2, Powiaty: żarski - żagański - nowosolski - wschowski, Zielona Góra

Kowalski S., Muszyński J., 1995, Kożuchów: zarys historii, Kożuchów

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno

Strzyżewski W. (red.), 2000, Bytom Odrzański: zarys dziejów, Bytom Odrzański

Strzyżewski W., Zawiślak J., 1996, Nowe Miasteczko: zarys dziejów, Zielona Góra
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.665

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Michał Suszczewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642