Zgromadzone z braku wieczności. Muzea literackie w ofercie turystycznej Lubelszczyzny

Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski

Abstrakt


Artykuł prezentuje zagadnienia związane z turystyką do muzeów literackich ulokowanych na Lubelszczyźnie. W pierwszej części autorzy omawiają portret turysty literackiego i mechanizmy rządzące turystyką literacką, dalej ukazują wyniki badań infrastruktury oraz sposoby prezentacji dzieł i życia pisarzy. Niniejszy artykuł ujawnia, jak w muzeach literackich Lubelszczyzny koreluje się topografię z biografią. Przedmiotem analizy dokumentacji i wywiadu eksperckiego stały się: lubelskie Muzeum Literackie Józefa Czechowicza, Kuncewiczówka w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Bolesława Prusa i Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. W zakończeniu autorzy proponują także podnoszące atrakcyjność turystyczną działania rewitalizacyjne oraz typ performatywnego odbioru muzeum.


Słowa kluczowe


muzealnictwo; biografistyka literacka; turystyka literacka; Lubelszczyzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augé M., 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN, Warszawa

Booth A., 2012, Houses and Things. Literary House Museums as Collective Biography, (in:) K. Hill (ed.), Museums and Biographies, Stories, Objects, Identities, The Boydell Press, Woodbridge

Buczkowska K., 2009, Literatura podróżnicza faktu niedocenioną niszą turystyki literackiej, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 4-13

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo AWF, Poznań

Bukowska H.L., 2013, Bolesław Prus w Nałęczowie, Muzeum Lubelskie, Lublin

Coutts H., Finnie E., 1993, The Writers’ Museum, Edinburgh, City of Edinburgh Museums and Art Galleries

Cybulscy A. i A., 2008, Rodzinne strony Henryka Sienkiewicza, Muzeum Henryka Sienkiewicza, Wola Okrzejska

Green J., 2013, Gwiazd naszych wina, Bukowy Las, Wrocław

Herbert D.T., 1995, Heritage as Literary Place, (in:) D. T. Herbert (ed.), Heritage, Tourism and Society, Mansell Publishing, London, p. 32-48

Jafari J. (ed.), Encyclopedia of Tourism, 2000, Routledge, London, New York

Jia H., 2009, The Construction of Literary Tourism Site, „Tourism”, Vol. 57, No 1, p. 69-83

Józef Czechowicz 1903-1939. Poeta i muzeum jego imienia, Lublin

Karamanov A., 2006, Pedagogika muzealna jako środek kształtowania wartości fachowych studenta-historyka, „Visnyk (Zwiastun) Uniwersytetu Lwowskiego”, Seria pedagogiczna, Lwów, Centrum Wydawnicze LNU im. I. Franki, t. 21, cz. 2

Kłak T., 1988, Legenda Kazimierza w twórczości Marii Kuncewiczowej, [w:] W. Wójcik (red.), W stronę Kuncewiczowej. Studia i szkice, Uniwersytet Śląski, Katowice

Kuncewicz P., 1995, Leksykon polskich pisarzy współczesnych, t. 1, A-M, Graf-Punkt, Warszawa

Kuncewiczowa M., 1980, Dwa księżyce, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa

Kurek W. (red.), 2008, Turystyka. PWN, Warszawa

MacLeod N., Hayes D., Slater A., 2009, Reading the Landscape: The Development of a Typology of Literary Trails that Incorporate an Experiential Design Perspective, „Journal of Hospitality, Marketing & Management”, No. 18, p. 154-172

Mój Kazimierz, 1974, „Perspektywy”, nr 9

Prus B., 2015, Kroniki Tygodniowe o Nałęczowie, wybór, wstęp i opracowanie Tadeusz Kłak, Lublin

Robinson M., Anderson H.Ch. (eds.), 2002, Literature and Tourism: Essays in the Reading and Writing of Tourism, Thomson International, London

Roszak J., Godlewski G., 2013, Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej, „Folia Turistica”, nr 28, s. 53-66

Roszak J., Godlewski G., 2015, Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławeczki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne. „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 6-19

Saunders A., 2010, Literary Geography: Reforging the Connections. „Progress in Human Geography”, No. 34, p. 436-453

Smith K.A., 2003, Literary Enthusiasts as Visitors and Volunteers, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 5, No. 2, p. 83-95

Szymborska W., 1997, Muzeum, [w:] Polsko-niemiecka edycja 100 wierszy Wisławy Szymborskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Trubek A., 2011, A Skeptic’s Guide to Writers’ Houses, University of Pennsylvania Press, Philadelphia

Wawrzyniak M., 2010, Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 16-29

Wieczorkiewicz A., 2001, Mowa słów i mowa rzeczy. O retoryce wypowiedzi muzealnej, [w:] W. Grajewski, Z. Mitosek, B. Owczarek (red.) Praktyki opowiadania, , Universitas, Kraków, s. 239 -256

Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 22-33

Yiannakis J.N., Davies A., 2012, Diversifying Rural Economies Through Literary Tourism: a Review of Literary Tourism in Western Australia, „Journal of Heritage Tourism”, Vol. 7, No. 1, p. 33-44

Zaworska H., 1983, Rozmowy z Marią Kuncewiczową, Czytelnik, Warszawa

Zmyślony P., 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, nr 1-2, s. 21-31

Żeromski S., Ludzie bezdomni, wolne lektury, Fundacja Nowoczesna Polska


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642