Turystyka etniczna w wietnamskiej miejscowości Sa Pa: doświadczenie turysty i jego konsekwencje dla lokalnej społeczności

Grazyna Szymanska-Matusiewicz, Adam Holnicki-Szulc

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza doświadczenia Polaków odwiedzających w celach turystycznych wietnamską miejscowość Sa Pa. Przedmiotem zainteresowania autorów jest pewien szczególny typ turystyki praktykowany przez osoby odwiedzające to miejsce, a mianowicie turystyka etniczna, definiowana jako „rodzaj turystyki, w ramach której kulturowa egzotyka gospodarzy i ich wytwory, takie jak ubrania, muzyka i tańce są głównymi atrakcjami dla turystów” [Hiwasaki 2000, s. 395]. Artykuł ma na celu naświetlenie złożonego charakteru doświadczenia turystycznego, dającego się zaobserwować w narracjach zamieszczanych na blogach podróżników. Zagadnienie natury doświadczenia turystycznego, stanowiące przedmiot zainteresowania licznych teoretyków turystyki [Boorstin 1964, MacCannell 2002, Urry 1995] zostanie poddane krytycznej analizie i umiejscowione w kontekście debaty nad etycznymi konsekwencjami turystyki etnicznej dla społeczności lokalnej. Materiał badawczy w niniejszym artykule stanowią wpisy na blogach podróżniczych, poświęcone turystycznym wyprawom do Sa Pa. Analizie zostały poddane wszystkie blogi tworzone w języku polskim dostępne w Internecie, odnalezione przy pomocy wyszukiwarki Google – ogółem 25 blogów.

Słowa kluczowe


turystyka etniczna; backpacking; post-turystyka; autentyczność; Wietnam

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boorstin D., 1964, The Image: a Guide to Pseudo-Events in America, Harper and Row, New York

Cohen E., 1972, Towards a Sociology of International Tourism, “Social Research”, no. 39, p. 164-182

Cohen E., 1979, A Phenomenology of Tourism Experiences, “Sociology”, vol. 13, p. 179-201

Cohen E., 2004, Backpacking: Diversity and Change, [in:] G. Richards, J. Wilson (eds.), The Global Nomad. Backpacker Travel in Theory and Practice, Channel View Publications, Clevedon

Cywiński P., Kim jest post-turysta?, „post-turysta”, www.post-turysta.pl/artykul/kim-jest-post-turysta [15.10.15]

Dinh T. T., Santasombat Y. The Effects of Ethnic Tourism on Yao Community in Sapa District, Lao Cai Province, Vietnam. Conference Community and Environmental Management for Sustainable Development in ASEAN, https://culturalscience.msu.ac.th/journal/filesjournal/n3-2/no3-2-4.pdf [15.10.15]

GSO Statistics Office Vietnam, 2009, Powszechny spis ludności i mieszkań, www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=515&idmid=5&ItemID=10799 [20.10.2015]

Evans G., 1992, Internal Colonialism in the Central Highlands of Vietnam, “Sojourn: Social Issues in Southeast Asia”, vol. 7, no. 2, p. 283-298

Hanh D.B., 2011, Contesting Marginality: Consumption, Networks, and Everyday Practice among Hmong Girls in Sa Pa, Northwestern Vietnam, [in:] P. Taylor (ed.), Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam, University of California Press, Berkeley

Hardy A., 2000, Strategies of Migration to Upland Areas in Contemporary Vietnam, “Asia Pacific Viewpoint”, vol. 41, no 1, p. 23-34

Hiwasaki L., 2000, Ethnic Tourism in Hokkaido and the Shaping of Ainu Identity, “Pacific Affairs”, vol. 73, no. 3, p. 393-412, https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=hiwasaki+2000+ethnic+tourism [16.10.15]

Isański J., Kontakt turystyczny, „Polityka.pl”, www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/216107,1,podrozni-i-tubylcy-co-ich-laczy.read [25.06.15]

Leszczyński A., 2013, Pułapki plecaka, „National Geographic Traveler”, nr 01 (56)

Lubina M., 2014, Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna we współczesnej Birmie (1948-2013), KonTekst, Kraków

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa

McElwee P., 2008, “Blood Relatives” or Uneasy Neighbors? Kinh Migrant and Ethnic Minority Interactions in the Truong Son Mountains, “Journal of Vietnamese Studies”, vol. 3, no. 3, p. 81-116

Michaud J., Turner S., 2006, Contending Visions of a Hill-Station in Vietnam, “Annals of Tourism Research”, vol. 33, no. 3, p. 785–808

Richards G., Wilson J., 2004 (eds.), The Global Nomad. Backpacker Travel In Theory And Practice, Channel View Publications, Clevedon

Salemink O., 2009, Embodying the nation: Mediumship, Ritual, and the National Imagination, [in:] P. Taylor (ed.), Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam, International Institute for Asian Studies and Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, p. 261-290

Travel & Tourism – Economic Impact 2014 World, World Travel and Tourism Council, 2014, Travel & Tourism – Economic Impact 2014 World, www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%20reports/world2014.pdf

Urry J., 1995, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa

Wieczorkiewicz A., 2012. Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków [21.10.15]

www.afropolka.blog.onet.pl/2007/02/01/sapa/ [15.10.15]

www.asia-challenge.blogspot.com/2012/06/sapa-cd-i-targ-w-bac-ha.html [15.10.15]

www.dalekie-podroze.blogspot.com/2012/10/wietnam-2013_20.html [15.10.15]

www.drogajestcelem.pl/2012/12/nie-zawsze-jest-kolorowo-przygody-wokol-sapa/ [15.10.15]

www.dziennikiwypraw.pl/relacje/wietnam_laos_tajlandia-2014 [15.10.15]

www.gapyearinkunming.pl/2012/02/relacja-z-wietnamu-cz-3-sapa/ [15.10.15]

www.jadesobie.blog.pl/?tag=sapa [15.10.15]

www.kartkizpodrozy.pl/sa-pa-czyli-trzy-dni-w-gorach/ [15.10.15]

www.ladypodroze.blogspot.com/2010/11/25112011-wietnam-sapa.html [15.10.15]

www.leszczynscy.com/podroze/azja-2012/relacja-z-podrozy?start=7 [09.06.15]

www.paczkiwpodrozy.pl/wietnam/pola-ryzowe-w-sapa/ [15.10.15]

www.peron4.pl/sapa-raj-czy-turystyczna-cepelia [16.10.15]

www.peron4.pl/wietnam-zatoka-ha-long-lepiej-jedzcie-do-sapa/ [16.10.15]

www.podrozujemyrazem.blogspot.com/2013/04/pierwsze-dni-w-wietnamie-sapa.html [15.10.15]

www.sapaochau.org/ [15.10.15]

www.tasteaway.pl/2013/11/21/na-dalekiej-polnocy-wietnamu-wioski-plemion-hmong-i-dao-relacja-wideo/ [15.10.15]

www.wietnam2013.blogspot.com/2013/11/sapa-trekking-do-lao-chai-village.html [15.10.15]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.672

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Grazyna Szymanska-Matusiewicz, Adam Grzegorz Holnicki-Szulc

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642