(Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Artykuł zajmuje się uczestnikami rekonstrukcji żywej historii i ich aktywnością w kontekście zainteresowań, potrzeb oraz organizacji turystyki kulturowej. Autor, po wskazaniu na ważniejsze zagadnienia związane z odtwórstwem historycznym i polskie publikacje, dotyczące tych kwestii, na podstawie badań ankietowych prezentuje profil uczestników grup zajmujących się tą sferą aktywności kulturalnej, a także zakres ich aktywności w odniesieniu do sfery edukacyjnej i bezpośrednio do turystyki. W ostatniej części opracowania zostają ukazane możliwości stojące przed polską ofertą turystyczno-kulturową, bazujące na potencjale grup reenactement oraz sformułowane postulaty w zakresie ich integracji w tę ofertę.

Słowa kluczowe


odtwórstwo historyczne; turystyka kulturowa; produkt turystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacki M., 2006, Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości, „Do Broni! Magazyn rekonstrukcji historycznych” Nr 4, s. 34-37

Bogacki M., 2008a, Rola działań odtwórczych i rekonstrukcyjnych w procesie upowszechniania wiedzy historycznej [w:] W. B. Łach (red.) Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, Olsztyn, s. 304-319

Bogacki M., 2008b, Wybrane problemy odtwórstwa wczesnośredniowiecznego w Polsce. Zagadnienia ogólne i próba charakterystyki środowiska [w:] M.

Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.) Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. II, Nowożytność i współczesność, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 219-269

Bogacki M., 2010, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa” Nr 4-6, s. 39-62

Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF Poznań, Poznań

Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, Poznań

Górewicz I., 2009, Profesjonalizacja odtwórstwa historycznego, Wystawy edukacyjne jako poszerzenia instrumentarium popularyzacji historii, [w:] M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.),Gospodarka Ludów Morza Bałtyckiego, t. I, Starożytność i średniowiecze, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 341-365

Kwiatkowski P. T., 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wyd. Scholar, Warszawa (Rozdział: Rekonstrukcje historyczne jako sposób doświadczania przeszłości, s. 110-185)

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009a, Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” Nr 2, s. 27-52

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009b, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna, [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH, Łódź, s. 95-126

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd.2 rozszerzone, Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wyd. Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010c, Obiekty obronne okresu średniowiecza w Polsce jako destynacje i atrakcje turystyki kulturowej, „Ido. Ruch dla kultury. Movement for Culture”, t. 10, s.201-117

Nowacki M., 2007, Analiza stanu atrakcji turystycznych w Polsce. Muzea i obiekty paramuzealne. Segmentacja rynku, [w:] A. Stasiak (red.) Turystyka i kultura. Razem czy oddzielnie, Wyd. WSTH, Łódź, s.96-113

Nowacki M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, Wyd. WSTH, Łódź, s.267-284

Rojek K., 2009, Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej), „Turystyka Kulturowa” Nr 5, s. 4-27Stasiak A., 2007, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie, [w:] A. Stasiak (red.) Turystyka i kultura. Razem czy oddzielnie, Wyd. WSTH, Łódź, s.115-134

Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Wyd. Oldenbourg, München/Wien

Bagrit 2010, Roberta Bagrita Wielkie Spisywanie - Serwis Ruchu Rekonstrukcyjnego i Odtwórczego,www.bagrit.pl (dostęp: 7.11.2010)

Do Broni! 2010, do.broni.pl, portal historii ożywionej www.dobroni.pl (dostęp 8.11.2010)

FREHA 2010, FREHA – Forum Rekreacji Historycznych, www.freha.pl (dostęp 7.11.2010)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.68

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642