Tourism and the Power of Otherness: Seductions of Difference

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Książka „Tourism and the Power of Otherness: Seductions of Difference” jest kolejną udaną pozycją w serii „Tourism and Cultural Change” wydawnictwa Channel View. Podczas gdy w Polsce, w dyskursie na temat skutków rozwoju turystyki przeważają głosy geografów i ekonomistów, w środowisku akademickim Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych od lat dostrzega się problem kulturowych implikacji turystyki i podróżowania. Perspektywa kulturowa, uwidaczniająca zmianę społeczną i dynamikę przemian kulturowych w konsekwencji migracji o charakterze turystycznym jest także wyróżnikiem omawianego tomu. Do tej pory w serii „Tourism and Cultural Change” ukazało się ponad 20 monografii i publikacji zbiorowych dotyczących różnych aspektów relacji pomiędzy turystyką a kulturą (m.in. „The Semiotics of Heritage Tourism”, Tourism and Souvenirs” czy „Authenticating Ethnic Tourism”).


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Picard D., Di Giovine M.A. [red], 2014, Tourism and the Power of Otherness: Seductions of Difference, Channel View Publications, Bristol


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Magdalena Banaszkiewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642