Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World. Proceedings of the Sport Tourism Conference 2014

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Publikacja pt. Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World. Proceedings of the Sport Tourism Conference 2014 jest owocem konferencji, która odbyła się w dniach od 10 do 12 grudnia 2014 r. w Coimbra (Portugalia). Tematyka konferencji i zarazem publikacji obejmuje problemy turystyki sportowej, a nawet szeroko rozumianych relacji pomiędzy sportem a turystyką. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, jak bowiem podają organizatorzy, jej uczestnicy reprezentowali 22 kraje. Organizatorzy nadmieniają również, że tematyka wygłaszanych referatów była dość zróżnicowana, obejmowała bowiem zagadnienia z zakresu wydarzeń sportowych, zarządzania turystyką sportową, wpływu wydarzeń sportowych (o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i społecznym). W samej publikacji znalazły się 24 teksty, również dość zróżnicowane pod względem tematycznym.


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.690

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Jacek Borzyszkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642