Waloryzacja turystyczno-kulturowa Kalisza i powiatu kaliskiego

Piotr Kempski, Monika Szmańda

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders P., 1980, Kalisz i Okolice, Wyd. Poznańskie, Poznań

Anders P. Kalisz, 1986, Ostrów Wielkopolski i okolice. Przewodnik, Wyd. Poznańskie, Poznań

Baranowski M., 2006, Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813, Wyd. Infort Edition, Zabrze

Dąbrowska M., 1932-34 i wiele następnych wydań, „Noce i dnie”

Dąbrowski K., 1960, Kalisz prastary, Wyd. KiW, Warszawa

Dobak-Splitt K, Splitt J. A, 1988, Kalisz poprzez wieki, Wyd. Tow. MK/MOZK, Kalisz 1988

Dybowski J. T., 1975 i następne wydania, Saga grodu nad Prosną, Nasza Księgarnia, Warszawa

Fjiałkowski P., 1993, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór Tekstów Źródłowych XI-XVIII wiek, Wyd. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa

Gieysztor A. (red.), 1960, 1961, Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego, t. I. II., Wyd. Poznańskie, Kalisz-Poznań

Górczak Z., 2002, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), Wyd. WBP, Poznań

Kunicki B.M., 1991, Ballady Kaliskie, Wyd. Kaliskie TPN

Łęcki W., 2010, Kanon Krajoznawczy Województwa Wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Łuczak Cz., 1987, Położenie ludności polskiej w Kraju Warty 1939 – 1945, Wyd. Poznańskie, Poznań

Miasta polskie w tysiącleciu, tom II, (dzieło zbiorowe), Wyd. Ossolineum, Wrocław, 1967

Pniewski T., 1999, Kalisz z oddali, Wyd. Mikrostat, Kalisz

Rusiński W. (red.), 1977, Dzieje Kalisza, Wyd. Poznańskie, Poznań

Rusiński W., 1983, Kalisz, zarys dziejów, Wyd. Poznańskie, Poznań

Sterczewski E.M., 1933, Złowrogi sierpień 1914 r. - Kalisz w purpurze ognia i krwi, Kalisz 1933

Topolski J. 1999, Wielkopolska poprzez wieki, Wyd. Poznańskie, Poznań

Wańka D., 2000, Koźminek - zarys dziejów, Wyd. Urząd Gminy Koźminek

Żebrowski R., 1993, Dzieje Żydów w Polsce, Wyd. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Piotr Kempski, Monika Szmańda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642