Funkcja turystyczna miasta w procesie internacjonalizacji miasta

Michał Żemła

Abstrakt


Książka autorstwa Piotra Zmyślonego pt. „Funkcja turystyczna miasta w procesie internacjonalizacji miasta” wydawnictwa Proksenia jest jedną z wielu zeszłorocznych nowości wydawniczych, jednak zarówno wybór tematu, jak i poziom jego realizacji każą traktować ją jako pozycję szczególną i godną polecenia. Książka ta ma charakter monografii naukowej zawierającej zarówno pogłębione studia literaturowe, jak i obszerny materiał empiryczny. Ważnym elementem monografii jest także jej aspekt metodyczny. Książka stanowić może bardzo ważne uzupełnienie istotnej luki w wiedzy na temat znaczenia funkcji turystycznej w rozwoju miast, w tym ich internacjonalizacji. Dotychczas temat ten nie był bowiem w literaturze krajowej poruszany, a w każdym razie nie na tak szeroką skalę i nie w sposób tak pogłębiony, jak wywody Autora recenzowanej książki.


Słowa kluczowe


turystyka miejska, internacjonalizacja miast

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zmyślony P. 2015, Funkcja turystyczna miasta w procesie internacjonalizacji miasta, Proksenia, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.705

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Michał Żemła

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642