Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka

Szymon Czajkowski

Abstrakt


Określona tytułem tematyka omawianej publikacji obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Joanna Janicka, pod redakcją której książka została przygotowana i wydana, we wstępie obiecuje próbę kompleksowego spojrzenia na to zagadnienie.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Janicka J. (red.), Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2011


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Szymon Czajkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642