Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Słupsk i powiatu słupskiego

Anna Lewańska, Szymon Czajkowski, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


V Konferencja Słowińsko-Kaszubska, pod red. Łysiak W., 1999, Muzeum Pomorza Środkowego, Poznań

XI Konferencja Kaszubsko-Pomorska, pod red. Boruczak M., 2010, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk

Bielicki K., Ellwart J., 2014, Latarnie polskiego wybrzeża, Region, Gdynia

Czerner M., 1986, Latarnie morskie polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Czerwiński B., 1971, Słupsk i okolice, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Ellwart J., 2009, Kaszuby, Region, Gdynia

Ellwart J., 2013, Ustka, Region, Gdynia

Ellwart J., Loew P. O., 2008, Śladami Bismarcka po Pomorzu, Region, Gdynia

Kawałek P., 2011, Spacerownik środkowopomorski, Agora, Warszawa

Lindmajer J., Machura T., Spors J., Wachowiak B., 1986, Dzieje Słupska, Polskie Towarzystwo Historyczne, Słupsk

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, (Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań

Rybicki H., 2014, Kluki. Zarys dziejów, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk

Rybicki H., 1995, Nazywano ich Słowińcami, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk

Stelmachowska B., 2013, Słowińcy ich dzieje i kultura, Instytut Kaszubski, Gdańsk, Kluki

Wawraszko B., 2013, Miasto Słupsk. Przewodnik dla nieprzeciętnego turysty, Poznań

Zdrojewski J., 2009, Przewodnik po wybranych szlakach kulturowych Pomorza, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.710

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Anna Lewańska, Szymon Czajkowski, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642