W stronę przewodnictwa interpretatywnego. Nowe podejścia i nowe usługi na przykładzie wybranych miast europejskich

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest analiza różnorodnych alternatywnych form przewodnictwa coraz liczniej wprowadzanych w miastach europejskich. Jako przyczyny zwiększenia ilości oraz różnorodności ofert i wprowadzenia nowych metod zidentyfikowano zmiany w preferencjach i oczekiwaniach dzisiejszych turystów miejskich oraz konkurencję ze strony miejskich systemów informacyjno-prowadzących, które wykorzystują w turystyce nowoczesne technologie komunikacji i prezentacji. Statystyka ofert przewodnictwa w wybranych miastach Unii Europejskiej potwierdza rozpowszechnienie przewodnictwa interpretatywnego, a analiza jego wybranych propozycji dokonana w ostatniej części tekstu ukazuje ich zbieżność z uznanymi zasadami interpretacji dziedzictwa.

Słowa kluczowe


turystyka miejska; przewodnictwo turystyczne; interpretacja dziedzictwa; metodyka przewodnictwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cohen E., 1985, The tourist guide: The origins, structure and dynamics of a role, “Annals of Tourism Research” 12 (1), ss 5-29

Ham S., Weiler B., 2007, Isolating the Role of On-site Interpretation in a Satisfying Experience, “Journal of Interpretaion Research, t. 12, Nr 2., ss. 5-24

Hewison R., 1989, Heritage: An interpretation’, in: D.L. Uzzell (ed.), Heritage Interpretation, Tom 1, Londyn: Belhaven (ss. 15-23)

Macdonalds S., 2006, Mediating Heritage: Tour Guides At The former Naziparty rally grounds, Norymberga, “Tourist Studies” 6 (2), (ss. 119-138)

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014 a, Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. (Stan: sierpień 2014), „Turystyka Kulturowa” Nr 8, s. 86-135

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014 b, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków

Sharing our stories. Guidelines for Heritage Interpretation, The National Trust of Australia, 2007, Text: Shar Jones

The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, Ratified by the 16th General Assembly of ICOMOS Quebec, Canada, 4 October 2008

The Nara Document on Authenticity, 1994, ICOMOS, Nara, Japan

Tilden F., 1957, Interpreting our Heritage, The University of North Carolina Press, Chapel Hill

Pastorelli J., 2003, Enriching the Experience – An Interpretative Approach to Tour Guiding, Pearson Education Australia, French Forest

Pond K., 1993, The professional Guide: Dynamics of Tour Guiding, Van Nostrand Reinhold, New York

Weiler B., Black R., 2014, Tours Guiding Research. Insights, Issues and Implications, Chanel View Publications, Bristol

Weiler B., Ham S.H., 2001, Tour Guides and Interpretation in: D. Weawer (ed.) Encyclopedia of Ecotourism (ss. 549-563), Cabi Publishing, Wallingford


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642