Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce

Joanna Barbara Papińska-Kacperek

Abstrakt


Artykuł opisuje aspekty korzystania z przewodników mobilnych, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, w kontekście turystyki kulturowej. Przedstawiono możliwości działania aplikacji mobilnych, które stały się obecnie powszechnymi narzędziami stosowanymi nie tylko w turystyce. Na podstawie analizy ponad 40 aplikacji opisano funkcjonalność dostępnych na rynku mobilnych przewodników, od podstawowych systemów dostarczających informacje, do bardziej wyrafinowanych narzędzi uwzględniających kontekst zwiedzania, czy wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość. W artkule wskazano także trendy rozwoju aplikacji wykorzystywanych w turystyce.


Słowa kluczowe


aplikacje mobilne; przewodniki mobilne; audioprzewodniki; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolek C., Papińska-Kacperek J., 2014, Modern IT Tools Supporting Idividual Tourist Project, „European Scientific Journal”, 9 (2), s. 443-448

Bolek C., Papińska-Kacperek J., Szafrańska E., Zakonnik Ł., 2014 Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (113/II), ss. 177-185, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Buhalis D., Jun S.H., 2011, E-tourism, Goodfellow Publishers Limited, Woodeaton, Oxford

D'Amico, G., Ercoli, S., Del Bimbo, A. 2013, A Framework for Itinerary Personalization in Cultural Tourism of Smart Cities. In Proceedings of the 1st Workshop Intelligent User Interfaces (AI*HCI201

Derek M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, „Turystyka Kulturowa”, 9, s. 5–17

Dickinson, J.E., Ghali, K., Cherrett, T., Speed, C., Davies, N., Norgate, S. 2014 Tourism and the smartphone app: capabilities, emerging practice and scope in the travel domain. Current Issues in Tourism. 17(1), 84-101

Emmanouilidis C., Koutsiamanis R. A., Tasidou A., 2013, Mobile Guides: Taxonomy of Architectures, Context Awareness, Technologies and Applications, “Journal of Network and Computer Applications”, 36 (1), s. 103-125

Fritz, F., Susperregui, A., Linaza, M. T. 2005, Enhancing cultural tourism experiences with augmented reality technologies. 6th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST)

Griffiths S., 2015, Give your bike a sense of direction “Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2910109/Give-bike-sense-direction-45-smart-handlebars-vibrate-tell-turn-traffic-alerts.html [6.03.2016]

Höpken, W., Fuchs, M., Zanker, M., Beer, T. 2010, Context-based adaptation of mobile applications in tourism. “Information Technology &Tourism” 12(2), 175-195

Kaczmarek S., 2013, Historia architektury i sztuki w kontekście sposobu jej poznawania przez turystów, „Turyzm”, 23/2, s. 9–15

Kennedy-Eden, H., Gretzel, U. 2012, A taxonomy of mobile applications in tourism. “E-review of Tourism Research” 10 (2), 47-50

Kowalczyk-Anioł J., Papińska-Kacperek J. 2015 Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych "Turystyka Kulturowa" Nr 5, ss. 6–20

Krakowiak B., 2011, Ewolucja polskich placówek muzealnych – muzea wczoraj, muzea dziś, muzea jutra, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 351–363

Laskowski M., Rawski M., Szadura P., 2013, Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w życiu codziennym, „Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska”, s. 37–40

Linaza, M., Marimon, D., Carrasco, P., Alvarez, R., Montesa, J., Aguilar, S., Diez, G. 2012, Evaluation of mobile augmented reality applications for tourism destinations. W: M. Fuchs et al. (red.), Information and Communication Technologies in Tourism (ss. 260-271). Wiedeń: Springer.

Liu C. Z., Au Y A., Choi H. S. 2014, Effects of Freemium Strategy in the Mobile App Market: An Empirical Study of Google Play. “Journal of Management Information Systems” 31(3) pp. 326-354

McTavish L., 2006, Visiting the Virtual Museum: Art and Experience Online, [w:] Marstine J. (red.), New Museum Theory and Practice: An Introduction, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, s. 226–246, doi: 10.1002/9780470776230.ch9 [6.03.2016]

Michalska-Dudek I., 2007, Technologie informatyczne wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych, [w:] A. Rapacz (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, s. 163-186.

Mika M., 2007, Charakterystyka wybranych form turystyki, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wyd. Nauk PWN, Warszawa, s. 210-212

Papińska-Kacperek J., 2012, Analiza wybranych modeli biznesowych gospodarki elektronicznej XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” (87), s. 315-325

Papińska-Kacperek J., 2013a, E-Tourism Services in Polish Tourists’Opinions, „Problems of Management in the 21st Century”, 7, s. 33-38

Papińska-Kacperek J., 2013b, Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Papińska-Kacperek J., Polańska K. 2015, Inicjatywy Open Government Data, “Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” (33), ss. 191-202

Pawlicz A., 2012, E-turystyka, PWN

Piechota N., 2014, Lokalizacyjna aplikacja mobilna jako narzędzie badań ruchu turystycznego w miastach, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2/1 (262), s. 115-133

Richards G., 2014, Tourism trends: The convergence of culture and tourism, http://www.academia.edu [5.03.2015]

Schavemaker M., 2011, Is Augmented Reality the Ultimate Museum App? Some Strategic Considerations, Proctor N. (red.), Mobile Apps for Museums. The AAM Guide to planning and Strategy, Washington, AAM Press, s.46-55

Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/ 1,s.29-38

http://app.oszpicin.pl [22.03. 2016]

http://katoapka.pl [22.03. 2016]

http://krakow.treespot.pl/aplikacje (22.03. 2016)

http://miejskasciezka.pl (22.03. 2016)

http://poznan.travel/pl/r/warto-zobaczyc/audioprzewodniki-po-poznaniu [22.03. 2016]

http://starysacz.treespot.pl [22.03. 2016]

http://teatrnn.pl/przewodniki/strona/72 [22.03. 2016]

https://likekonik.com [22.03. 2016]

https://mobirank.pl/2013/09/24/aplikacje-mobilne-polskich-miast [22.03. 2016]

https://storage.googleapis.com/think/docs/2014-travelers-road-to-decision_research_studies.pdf [28.03. 2016]

https://www.facebook.com/PoznajKatowice [22.03. 2016]

https://www.facebook.com/TreespotTychy/ (22.03. 2016)

https://www.layar.com/news/blog/tags/historical [22.03. 2016]

https://www.rijksmuseum.nl/en [22.03. 2016]

https://www.ztm.lublin.eu/pl/aktualnosci/smartlublin-mobilny-przewodnik-po-lublinie.html [22.03. 2016]

www.1944.pl/ [22.03. 2016]

www.amistadmobile.pl/2013/08/polskie-miasta-tez-stawiaja-na-augmented-reality[22.03. 2016]

www.app.szczecin.eu/ [22.03. 2016]

www.arguido.pl/ [22.03. 2016]

www.chopin.museum/pl [22.03. 2016]

www.ekrosno.pl/ [22.03. 2016]

www.gdansk4u.pl/czas-wolny/zwiedzanie-i-zabytki-gdanska/Aplikacja-gdansk4u-mobile [22.03. 2016]

www.krakow.pl/mykrk//12360,artykul,aplikacja_mobilna_mykrk.html [22.03. 2016]

www.lodzinsider.pl/ [22.03. 2016]

www.orlegniazda.pl/Aktualnosci/Pokaz/22607/aplikacja-mobilna-szlaku-orlich-gniazd [22.03. 2016]

www.radom.pl/page/2775,radom-mobile.html [22.03. 2016]

www.szlakpiastowski.com.pl/go.live.php/PL-H8/aktualnosci/476/pierwsza-aplikacja-mobilna-o-szlaku-piastowskim-gotowa.html [22.03. 2016]

www.tate.org.uk [22.03. 2016]

www.torun.pl/apka [22.03. 2016]

www.ushmm.org [22.03. 2016]

www.visitbydgoszcz.pl/pl/poznaj/23-do-pobrania/1250-app [22.03. 2016]

www.wsiodle.lodzkie.pl/pl-def/cms/naprawdedarmo/rozszrzecz/ [22.03. 2016]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Joanna Barbara Papińska-Kacperek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642