Turystyka, patriotyzm i dziedzictwo kulturowe. Na podstawie relacji z podróży na Pomorze hrabiego Stanisława Tarnowskiego

Aleksandra Kijak-Sawska

Abstrakt


Przedmiotem analizy w artykule są związki pomiędzy turystyką a dziedzictwem kulturowym. W badaniach wykorzystano kategorię gestu kulturowego. Kategoria ta posłużyła do zbudowania definicji turystyki. Materiał badawczy stanowi relacja z podróży na Pomorze hrabiego Stanisława Tarnowskiego z 1881 roku.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; gest kulturowy; pielgrzymka patriotyczna; Stanisław Tarnowski; Pomorze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brocki M., 2006, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Astrum, Warszawa

Bujnicki T., 2002, Oczyma Galicjanina. Mickiewiczowskie i realne Wilno Stanisława Tarnowskiego, [w:] idem, Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje, Collegium Columbinum, Kraków, s. 27–49

Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A. (red.), 2011, Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Hełpa-Liszkowska K., 2013, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju regionalnego, [w:] A. Gaweł (red.), Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 6 (255), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 5–18

Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe, [w:] Z. Strzelecki (red.), Mazowsze. Studia Regionalne, nr 7, Wydawnictwo MBPR, Warszawa, s. 21–47

Leed E. J., 2001, The ancients and the moderns. From suffering to freedom, [w:] S. L. Robestrson (red.), Defining travel. Diverse Visions, University of Mississippi, Jackson – Mississippi, s. 5–12

Lewandowska I., 2007, Dziedzictwo kulturowe – problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, [w:] I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski (red.), Róbcie teatr… Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 65–85

Mochnacki M., 1863, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań

Pruszyński J., 2001, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I, Wolters Kluwer Polska SA., Kraków

Syrokomla W. (właśc., Kondratowicz Ludwik), 1861, Niemen od źródeł do ujścia. Pamiętnik podróży żeglarza litewską wiciną z Kowna do Królewca zredagowany i przerobiony przez W. S., Drukarnia Józefa Bulmowicza, Wilno

Syrokomla W., 1853, Wędrówki po moich niegdyś okolicach, Drukarnia J. Zawadzkiego, Wilno.

Szydłowska J., 2004, Koleją żelazną i powozem. Humanista na szlakach Prus Królewskich u schyłku XIX wieku (Prof. Stanisław Tarnowski), [w:] J. Gancewski (red.), Mrągowskie Studia Humanistyczne, t. 4 – 5 (2002/2003), Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn, s. 102–117

Tarnowski S., 1894, Z wakacyj, t. II, Prusy Królewskie, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowego_dziedzictwa.pdf

www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/konwencja-w-sprawie-ochrony-swiatowego-dziedzictwa-kulturalnego-i-naturalnego


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Aleksandra Kijak-Sawska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642