Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu trzebnickiego

Konrad Ślęzak, Alan Wawrzyniak

Abstrakt


Przeprowadzona analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu trzebnickiego wskazuje, ze występujące na jego obszarze zasoby i walory w najwyższym stopniu odpowiadają zainteresowaniom uczestników następujących form turystyki kulturowej: turystyki religijnej i pielgrzymkowej, turystyki tematycznej, przyrodniczo-kulturowej i w mniejszym stopniu: eventowej.  Aktualny poziom wykorzystania zasobów oraz możliwości tworzenia na ich podstawie propozycji turystyki omówiono poniżej z przyporządkowaniem do poszczególnych form turystyki.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Broniewski T., 1973, Śląsk w zabytkach sztuki. Trzebnica, Ossolineum, Wrocław

Broniewski T., 1973, Trzebnica, Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe we Wrocławiu, Wrocław

Fabiszewski J (red.), 2005, Przyroda Dolnego Śląska, Wyd. PAN, Wrocław

Harasimowicz J., 2007, Dolny Śląsk, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław

Hatzfeldt, von F., Kowalski I., Kogut M., 1998, Żmigród – gmina i miasto. Zarys historii i czasy współczesne, Wyd. Gottwald, Żmigród

Kiełbasa A., 2002, Trzebnica. Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, Wyd. Via Nova, Wrocław

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KulTour,.pl, Poznań, s. 447-472

Ustymczuk I., 1963, Dzieje Ziemi Trzebnickiej w: Kos J. Ziemia Trzebnicka, Wyd. ZN im. Ossolińskich, Wrocław

Wiatrowski L. (red.), 1995, Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków, Wyd. DTSK Silesia, Wrocław – Trzebnica
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.745

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Konrad Ślęzak, Alan Wawrzyniak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642