Stare i nowe obszary kulturowe miast chińskich w perspektywie antropologii doświadczenia

Kinga Czerwińska

Abstrakt


Artykuł prezentuje wybrane aspekty eksploracji miast chińskich z perspektywy Europejczyka/antropologa/turysty. Punktem wyjścia rozważań jest miasto, w którym najczęściej rozpoczynamy „odkrywanie” nowych obszarów. Miasto bowiem ogniskuje osiągnięcia cywilizacyjne i kulturowe dziedzictwo danej zbiorowości, będąc rzeczywistą i metaforyczną bramą do nieznanych obszarów. Tu mieszają się: stare i nowe, tu tradycja ugina się lub niknie pod naporem postępujących wraz z nowoczesnością przeobrażeń.
Właśnie owe przemiany i ich konsekwencje stają się główną osią artykułu. Dawne, tradycyjne dziedzictwo chińskiej cywilizacji, mimo wielu starań niknie. Wpływy kultury Zachodu i galopujące tempo życia kształtują nowe formy i sposoby jego spędzania, które często pozostają w opozycji do tradycji. Równocześnie czynności związane z codziennością (przygotowywanie posiłków, higiena, wolny czas, itp.), jak dawniej, dzieją się na ulicach. Prywatne, intymne sfery życia jednostek są częścią życia zbiorowości. Dla Europejczyka, zarówno badacza jak i turysty doświadczanie takiej przestrzeni miejskiej ma zupełnie odmienny wymiar.


Słowa kluczowe


antropologia miasta; antropologia turystyki; chińskie miasta; eksploracja miasta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XI w., Wydawnictwo Albis, Kraków

Bruner E. M., 2011, Przeżycie i jego ekspresje, [w:] Antropologia doświadczenia. Z epilogiem C. Geertza, (red. V. Turner, E. M. Bruner ), tłum. E. Klekot, A. Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 11-40

Dilthey W., 1976, Dilthey: Selected Writings. (red. H.P. Rickman), Cambridge: Cambridge University Press. Za: Bruner E. M. 2011, Przeżycie i jego ekspresje, [w:] Antropologia doświadczenia. Z epilogiem C. Geertza, (red. V. Turner, E. M. Bruner ), tłum. E. Klekot, A. Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 11-40.

Johnson I., 2013a, China's Great Uprooting: Moving 250 Million Into Cities. “New York Times” 15.06.2013 http://www.nytimes.com/2013/06/16/world/asia/chinas-great-uprooting-moving-250-million-into-cities.html, [data dostępu: 24.04.2014]

Johnson I., 2013b, Pitfalls Abound in China’s Push From Farm to City. “New York Times” 13.07.2013 http://www.nytimes.com/2013/07/14/world/asia/pitfalls-abound-in-chinas-push-from-farm-to-city.html?_r=1& [data dostępu: 25. 02. 2014]

Johnson I., 2013c, Picking Death Over Eviction. “New Your Times” 09.09.2013 http://www.nytimes.com/2013/09/09/world/asia/as-chinese-farmers-fight-for-homes-suicide-is-ultimate-protest.html [data dostępu: 24. 04. 2014]

Johnson I., 2014, In China, ‘Once the Villages Are Gone, the Culture Is Gone’. “New York Times” 02.02.2014 http://www.nytimes.com/2014/02/02/world/asia/once-the-villages-are-gone-the-culture-is-gone.html?_r=1 [data dostępu: 09. 02. 2014]

Fitzgerald C. P. (red.), 1974, Architektura, [w:] Chiny: zarys historii kultury. Przeł. A. Bogdański. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 492–508

Geertz C., 2011, Zdobywając doświadczenie, autoryzując siebie, [w:] Antropologia doświadczenia. Z epilogiem C. Geertza, (red. V. Turner, E. M. Bruner ), tłum. E. Klekot, A. Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 393-401

Gittings J., 2005, The Changing Face of China.: From Mao to Market, Oxfort University Press, New York

Golka M., 1997, Wielokulturowość miasta, [w:] Seidler-Janiszewska A. (red), Pisanie miasta – czytanie miasta. „Studia Kulturoznawcze”, t.9, Poznań s. 172–177

Lingjuj F., Wejming S., 2008, Kultura Chin/ szkice o kulturze Chin. Przeł. W. Trzcińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Kajdański E., 1986, Architektura Chin, Arkady, Warszawa

Kantor R., 2004, Wielokulturowość miasta. Prolegomena do badań nad zróżnicowaniem kulturowym społeczności miejskiej Krakowa, [w:] Bukowska-Floreńska I. (red.), Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 37–40

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wydawnictwo KulTour.Pl, Poznań

Rowiński J., Pawłowski J., 2011, Wizja „państwa” w Chinach. Tradycja a współczesność, Zajdler E. (red.), [w:] Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Seria Horyzonty nowoczesności: teoria – literatura – kultura, 66, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.755

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Kinga Maria Czerwińska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642