Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego

Joanna Poczta, Małgorzata Zagrocka

Abstrakt


W publikacji wykorzystano metodę badawczą zwaną „desk research”, bazującą na analizie polskiej i zagranicznej literatury, artykułów oraz stron internetowych organizacji skupiających swoją działalność na tematyce wina, takich jak International Wine & Spirit Research (IWSR), Assembly of European Wine Regions (AREV), Polski Instytut Winorośli i Wina, Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarzy, licznych forach internetowych oraz zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Artykuł podzielono na części. Pierwsza jest wprowadzeniem objaśniającym oraz terminologicznym do zagadnienia turystyki winiarskiej, która stanowiąc formę turystyki kulturowej sensu stricte tworzy bardzo elitarną formę realizowania potrzeb związanych z szeroko pojętą podróżą oraz kulturą podróżowania. W drugiej wskazano także na uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce, poddano [za Bosak 2013] krytycznej analizie model docelowy komercyjnej uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce, przedstawiono zestawienie silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rynkowych (tabela 1.). Takie wyliczenie plusów i minusów pozwoliło rozjaśnić obraz ogólnej sytuacji polskiego winiarstwa oraz szans jego rozwoju. Natomiast w trzeciej części, w celu zbadania atrakcyjności szlaku winnic w regionie zielonogórskim, przeprowadzono badania metodą sondażu diagnostycznego pośród 60 przypadkowo spotkanych osób, na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Badania empiryczne umożliwiły poznanie opinii przypadkowo zbadanych osób na temat atrakcyjności oferty turystyki winiarskiej w regionie zielonogórskim, wydarzeń z nią związanych oraz poziomu promocji.

Słowa kluczowe


turystyka winiarska; ekoturystyka; region zielonogórski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bosak W., 2006a, Winorośl i wino w małym gospodarstwie w Małopolsce, MARR, Kraków

Bosak W., 2006b, Enoturystyka, www.vinisfera.pl/wina, 20.12.2014

Bosak W., 2006c, Wino i turystyka, www.winiarze.zgora.pl, 24.08.2015

Bosak W., 2013, Opłacalność produkcji wina oraz możliwość rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce, www.winologia.pl, 17.04.2016.

Bujakiewicz Z., 2004, Uprawa winorośli i winiarstwo w Zielonej Górze w XIX i w I połowie XX wieku, „Studia Zielonogórskie”, Wyd. Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, s. 37-46

Cambourne B., Macionis N., 2002, Meeting The Wine Maker: Wine Tourism Product In An Emerging Wine Region, [in] C.M. Hall, L. Sharpless, B. Cambourne, N. Macionis (ed.), Wine Tourism Around The World Development, Management and Markets. Butterworth-Heinemann, Oxford-Amsterdam-Boston-London-New York- Paris-San Diego-San Francisco-Singapore-Sydney-Tokyo

Cincio A., 2006, Tradycje winiarskie Zielonej Góry jako atrakcja turystyczna Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, [w:] A. Toczewski (red.), Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, Wyd. Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, s. 209-214

Dodd T., 2000, Influences on cellar door sales and determinants of wine tourism success: results from Texas wineries, [in] C. M. Hall et all (ed.) Wine Tourism Around the World: Development, Management and Markets, Elsevier, s. 136-149

Creasy G.L., Creasy L.L., 2009, Grapes, Wallingford: CABI

Graczyk M., Kabacińska M.,Mikos von Rohrscheidt A., 2012, Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, s. 65-92

Grad A., 2009, Uwarunkowania rozwoju klastra winiarskiego w województwie lubuskim. Praca dyplomowa pod kierunkiem dr. P. Zmyślonego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Poznań

Hall C.M., 2000, Wine Tourism Around the World: Development, Management and Markets, Elsevier

Korcz W., 1958, Dzieje uprawy zielonogórskiej winorośli, Wyd. Poznańskie, Poznań

Korcz W., 1974, Przewodnik Zielona Góra i okolice, Wyd. Poznańskie, Poznań

Kosmaczewska J., 2008, Szlak Wina w Polsce - perspektywy i bariery rozwoju, „Studia Periegetica”, nr 2, s. 153-160

Kowalczyk A., 2003, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, „Prace i Studia Geograficzne”, tom 32, s. 69-98

Kres B., 1966, Zarys dziejów winiarstwa zielonogórskiego, Wyd. Poznańskie, Poznań-Zielona Góra

Kruczek Z., 2010, Enoturystyka w Polsce i na świecie, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rochrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, s. 333-345

Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa

Myśliwiec R., 2008, Stanowisko pod winnice, „Warzywa”, nr 9, http://www.winnica.golesz.pl/stanowisko-pod-winnice.html, 4.12.2014

Myśliwiec R., 2013, Uprawa winorośli, Wyd. Plantpress, Kraków

Nowak D., Czarnecka-Skubina E., 2011, Technologia żywności. Technikum, część 1. Podstawy technologii żywności, Wyd. Format ab, Warszawa

Regiony winiarskie w Polsce, http://www.winokultura.pl/kategoria,regiony-winiarskie-w-polsce,21, 4.12.2014

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina; Rozporządzenie Rady (WE) NR 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina. www.winnica.golesz.pl/stanowisko-pod-winnice.html

Stopczyńska M., 2012, Geneza i zarys dziejów Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, http://www.turystykakulturowa.eu/?id=place&nr=45&txt=1, 4.12.2014

Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008, Dz. U. Nr 3 poz. 11

Wawro E., 2012, Winnice w Polsce, Wszystko o enoturystyce, Wyd. Multico, Warszawa

Wrzochalska A., 2001, Możliwość alternatywnych kierunków produkcji w gospodarstwach rolnych, IERiGŻ, Warszawa.

www.turystykawiniarska.blogspot.com [4.12.2014]

www.winnicelubuskie.pl [4.12.2014]

www.ziemialubuska.pl [4.12.2014]

http:/www.winokultura.pl/dokument,definicja-enoturystyki,17 [4.12.2014]

http://www.winnica.golesz.pl/geografia-polskiego-wina.html [4.12.2014]

http://www.turystykakulturowa.eu/?id=place&nr=45&txt=1 [4.12.2014]

http://www.vinisfera.pl/wina,1158,84,0,0,F,news.html [20.12.2014]

http://www.winobranie.pl/artykuly.php/11/93,kilka_slow_o_zielonogorskim_winiarstwie [14.09.2015]

http://winnicajulia.pl/ [12.09.2015]

http://www.winnydworek.pl/ [12.09.2015]

http://winnicacantina.pl/ [14.09.2015]

http://bachusiki.zgora.pl/ [16.08.2015]

http://bachusiki.zgora.pl/sites/mapa.pdf [20.08.2015]

http://www.winobranie.pl/artykuly.php/39/256,kalendarz_imprez_cyklicznych_na_lubuskim_szlaku_wina_i_miodu [8.09.2015]

http://www.winnicejaworek.pl/pdf/05.02_winiarz_zielonogorski.pdf [24.08.2015]

http://www.zielonagora.pl/PL/971/5437/Jarmark_Wielkanocny____Kraszanka_2014/ [24.08.2015]

http://www.zgkim.zgora.pl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=83 [24.08.2015]

http://winner.zgora.pl/8-aktualnosci/76-weekendy-otwartych-winnic [24.08.2015]

http://lubuskie.pl/news/13010/27/VIII-Lubuskie-Dni-zywnosci/ [24.08.2015]

http://winobranie.zgora.pl/winobranie [24.08.2015]

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101127/POWIAT16/738076306 [24.08.2015]

http://www.zielona-gora.pl/PL/971/5352/Jarmark_Bozonarodzeniowy_2013/ [24.08.2015]

http://www.zgora.pl/index.php?id=43,140,0,0,1,0 [24.08.2015]

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/642695,legalna_produkcja_wina_w_polsce_niemozliwa_celnicy_maja_nad_nia_wladze.html,2 [24.08.2015]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.758

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Joanna Poczta, Małgorzata Zagrocka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642