Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Grodziska Wielkopolskiego i powiatu grodziskiego

Łukasz Funka

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders Paweł, Grodzisk Wielkopolski, Poznań 1995

Anders Paweł, Szlakiem Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1993

Chróst Andrzej, Towarzystwo Czytelni Ludowych w Grodzisku wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski 2009

Chrzanowski Jerzy, Gmina żydowska w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski 1996

Chrzanowski Jerzy, Zarys Piwa Grodziskiego, Grodzisk Wielkopolski 1986

Czubiński Antoni, Powstanie wielkopolskie 1918-1919, Poznań 2002

Hojan Andrzej, Klub sportowy „Dyskobolia” Grodzisk Wielkopolski 1922- 1997, Poznań 1997

Dzierżykraj Badurski Jerzy, Grodzisk Wielkopolski mojego dzieciństwa, Grodzisk Wielkopolski 2001

Kaletka Adam, Z przeszłości miasta Wielichowa, Wielichowo 1929

Kowiańska – Piaszykowa Mieczysława, Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łekach Małych w Wielkopolsce, Poznań 2008

Matelski Dariusz, Grodzisk Wielkopolski. Dzieje powiatu i starania o jego restytucje, Grodzisk Wielkopolski 1998

Matuszewski Dariusz, Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski 2003

Matuszewski Dariusz, Wiosna Ludów 1848 r. Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski 1998

Mikos v. Rohrscheidt A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno, 2008

Polak Bogusław (red.) Dzieje Nowego Tomyśla, Nowy Tomyśl 1998

Polak Bogusław (red.) Grodzisk Wielkopolski. Zarys dziejów, Grodzisk Wielkopolski 1990

Rożek Michał, Blaski i cienie baroku, Kraków 1992

Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, Poznań 2002

Smukała Wiesława, Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” w Grodzisku wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski 2010

Strzelczyk Jerzy, Od Prasłowian do Polaków, Kraków 1987

Topolski Jerzy, Wielkopolska poprzez wieki, Poznań 1999

Urban Wacław, Epizod reformacyjny, Kraków 1988

Urbaniak Elżbieta, 70 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim 1927-1997, Grodzisk Wielkopolski 1997

Wojskowe aspekty Powstania wielkopolskiego. Wybór materiałów źródłowych, Poznań 1985


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Funka


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642