Turystyka kulinarna – podejścia ‘geograficzne’ i ‘niegeograficzne’

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


Kwestie związane z żywnością są jedną z najważniejszych części składowych turystyki, a jedzenie i picie są ważnymi elementami zachowań i doświadczeń turystycznych. W ostatnich latach turystyka kulinarna (gastronomiczna, czy turystyka jedzenia) stała się przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. Jedną z nich jest geografia, ponieważ turystyka kulinarna – jak i inne rodzaje turystyki – jest zjawiskiem przestrzennym, a więc mieszczącym się w sferze zainteresowań geografii. Ale turystyka kulinarna jest przedmiotem badań również innych dyscyplin wiedzy. Zwłaszcza antropologii kulturowej, socjologii, ekonomii, nauk o zarządzaniu, a także nauk o żywności i żywieniu itp. W związku z tym w odniesieniu do turystyki kulinarnej można spotkać się z dwoma podejściami badawczymi – ‘geograficznym’ i ‘niegeograficznym’. Prezentowany artykuł ukazuje występujące między tymi dwoma ujęciami podobieństwa i różnice.


Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; szlak kulinarny; lista produktów tradycyjnych; rozwój regionalny i lokalny; klastry turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allaire-Graham E. S., 2014, Tour de cookery: food on the Grand Tour, or a journey from London to Italy and back, through parmezant cheese, garlick, and macaroni, „Travel Poetics”, vol. 1, no. 1, s. 111-132

Anbalagan K., Lovelock B., 2014, The potential for coffee tourism development in Rwanda – neither black nor white, „Tourism and Hospitality Research”, vol. 14, no. 1-2, s. 81–96

Andersen T., Bianchi de Aguiar F., Curado M. J., 2004, The Alto Douro Wine Region greenway, „Landscape and Urban Planning”, vol. 68, no. 2-3, 289-303

Asogwa B. Ch., Umeh J. Ch., Okwoche V. A., 2012, The sociological and cultural significance of the Argungu International Fishing and Cultural Festival in Nigeria, „International Journal of Humanities and Social Science”, 2, 11 (June), s. 243-249

Avieli N., 2013, What is ‘local food?’ Dynamic culinary heritage in the World Heritage Site of Hoi An, Vietnam, „Journal of Heritage Tourism”, vol. 8, no. 2-3, s. 120-132

Barrère Ch., 2013a, Les patrimoines gastronomiques, facteurs de développement local?,

http://www.univ-angers.fr/_attachments/gastronomie-et-developpement-local-article/prog_gastronomi_mail.pdf?download=true [20.04.2016]

Barrère Ch., 2013b, Patrimoines gastronomiques et développement local : les limites du modèle français de gastronomie élitiste, „Mondes du tourisme”, vol. 7, s. 15-36, http://tourisme.revues.org/178 [20.04.2016]

Batyk I. M., 2010, Wpływ złożoności kulturowej na dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur, [w:] Puchnarewicz E. (red.), Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 323-334

Beaugé B., 2012, On the idea of novelty in cuisine: a brief historical insight, „International Journal of Gastronomy and Food Science”, 1, 1, s. 5-14

Bucholc M., 2012, „Kto nie pracuje, ten niechaj nie je”. O socjologicznych interpretacjach jedzenia, [w:] Chymkowski R., Jaroszuk A., Mostek M. (red.) Antropologia praktyk kulinarnych. Szkice, Tom V. Pongo, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 11-26

Buczkowska-Gołąbek K., 2015, Foodie w podróży, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 173-190

Cheng S., Hu, J., Fox, D., Zhang, Y., 2012, Tea tourism development in Xinyang, China: stakeholders' view, „Tourism Management Perspectives”, vol. 2-3 (April-July), s. 28-34

Cheng S., Xu, F., Zhang, J., Zhang, Y., 2010, Tourists’ attitudes towards tea tourism: a case study in Xinyang, China, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, vol. 27, no. 2, s. 211-220.

http://eprints.bournemouth.ac.uk/17559/3/Tea_Tourism.pdf [30.04.2016]

Charzyński P., Podgórski Z., Jasińska M., 2015, Stan i perspektywy rozwoju biroturystyki w województwie śląskim, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 217-234

Chrzan J., 2007, Dreaming of Tuscany. Pursuing the anthropology of culinary tourism, „Expedition”, vol. 49, no. 2, s. 21-29, http://www.penn.museum/documents/ publications/expedition/PDFs/49-2/Chrzan.pdf (30.04.2016)

Claesson S., Robertson A. R., Hall-Arber M., 2005, Fishing heritage festivals, tourism, and community development in the Gulf of Maine, [w:] Peden, J. G., Schuster, R. M. [eds.] Proceedings of the 2005 Northeastern Recreation Research Symposium, 2005 April 10-12, 2005, Bolton Landing, NY. Gen. Tech. Rep. NE-341, U.S. Forest Service, Northeastern Research Station, Newtown Square, PA, s. 420-428

http://www.fs.fed.us/ne/newtown_square/publications/technical_reports/pdfs/2006/341 papers/claesson341.pdf [25.03.2013]

Csergo, J., 2006, Quelques jalons pour une histoire du tourisme et de la gastronomie en France, „Téoros”, 25-1, s. 5-9, https://teoros.revues.org/1297 [30.04.2016]

Cusack I., 2000, African cuisines: recipes for nation-building?, „Journal of African Cultural Studies”, vol. 13, no. 2 (December), s. 207-225

de Myttenaere, B., 2011/2012, Tourisme rural et valorisation des ressources alimentaires locales: le cas de l’AOP fromage Herve, „Bulletin de la Société Géographique de Liège”, vol. 57, s. 37-51, http://popups.ulg.ac.be/0770-7576/index.php?id=675 [30.04.2016]

Derek M., 2013, Słowo wstępne, [w:] Derek, M. (red.) Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 7-8

Dominik P., Zadrożna D., 2014, Szlak kulinarny jako produkt turystyczny, [w:] Dominik P. (red.) Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 11-30

Duarte Alonso A., Sheridan L., Scherrer P., 2008, Wine tourism in the Canary Islands: An exploratory study, „PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural”, s. 291-300

Duda-Gromada K., 2013a, Biroturystyka w Polsce – charakterystyka zjawiska, [w:] Derek M. (red.) Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 63-84

Duda-Gromada K., 2013b, Muzeum multimedialne jako miejsce spotkań – wybrane aspekty (na przykładzie muzeów piwowarstwa), [w:] Krakowiak, B., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 237-253

Duda-Gromada K., 2015, Biroturystyka – „nowa” forma turystyki kulinarnej w Polsce, Krakowiak B., Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 201-215

Duda-Seifert M., Drozdowska M., 2015, Kulinarne produkty turystyczne Polski – analiza przestrzenna i ocena dynamiki rozwoju, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 151-172

Durrande-Moreau A., 2015, Valoriser un produit agroalimentaire AOP par le tourisme, une étude de cas dans le secteur du fromage, Version 1 non définitive, rédigée en avril 2015, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, HDR IREGE, CITHEME, IAE Savoie Mont Blanc, Université Savoie Mont Blanc, France Programme Labex – ITEM (innovation territoires de montagne), http://www.irege.univ-savoie.fr/images/15_28_durrande.pdf [30.04.2016]

Dumas L., Menvielle W., Perreault, J. D., Pettigrew, D., 2006, Terroirs, agrotourisme et marketing : le cas des fromages québécois, „Téoros. Revue de recherche en tourisme”, 25, 1, s. 34-41, https://teoros.revues.org/1317 [30.04.2016]

Durydiwka M. 2013, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, [w:] Derek M. (red.) Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 9-30

Enderwitz S., 2009 Regionale Spezialitäten als Motor für die touristische Entwicklung Schleswig-Holsteins – Ein Handlungsleitfaden für Akteure kulinarischer Netzwerke, Prüfungsausschuss für den Diplomstudiengang Geographie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Februar 2009, http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/download.php?cat=40_Projekte&file=Diplomarbeit_Enderwitz.pdf [05.04.2012]

Étude sur le tourisme pêche et ses perspectives de développement à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents, 2002, Etude réalisée par L’Etablissement Public Loire, en partenariat avec l’Etat dans le cadre du plan Loire grandeur nature - Juillet 2002, http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2013/10/EPLoire_EtudePeche_Phase1.pdf [25.03.2013], http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2013/10/EPLoire_EtudePeche_Phase2.pdf [25.03.2013], http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2013/10/EPLoire_EtudePeche_Phase3.pdf [25.03.2013].

Flecha A. C., Forristal L. J., 2013, Brazil’s sugar heritage and tourism – from engenhos to cachaça, [w:] Jolliffe, L. (eds.), Sugar heritage and tourism in transition, „Tourism and Cultural Change”, 32, Channel View Publications, Ltd., Bristol – Buffalo – Toronto, s. 65-86

Freidberg S., 2003, Editorial. Not all sweetness and light: new cultural geographies of food, „Social & Cultural Geography”, vol. 4, no. 1, s. 3-6

Getz D., Brown G., 2006, Critical success factors for wine tourism regions: a demand analysis, „Tourism Management”, vol. 27, no. 1, s. 146-158

Gołębiowska J., 2015, Socjologia jedzenia – niezbędne uzupełnienie badań nad turystyką kulinarną, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 43-54

Goonwalla H., Neog D., 2011, Problem and prospect of tea tourism in Assam - a SWOT analysis, „2011 International Conference on Advancements in Information Technology With workshop of ICBMG”, 2011 IPCSIT vol. 20, IACSIT Press, Singapore, s. 243-248 http://www.ipcsit.com/vol20/45-ICAIT2011-G2023.pdf

Greenberg L. S. Z., 2006, Cheese tourism in Wisconsin: issues & prospects, „Cultural Landscapes”, LLC for the Dairy Business Innovation Center May 2006, http://www.dbicusa.org/documents/Cheese%20Tourism%20Report.pdf [07.04.2012]

Haid O., 2003, Early tourism and public drinking: the development of a beer-drinking culture in a traditional wine-producing area (Meran, South Tyrol), [w:] Jacobs M., Scholliers P. [eds.] Eating out in Europe: picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century, Berg Publishers, Oxford – New York, s. 105-124

Hall C. M., Sharples L., 2003, The consumption of experiences or the experience of consumtion? An introduction to the tourism of taste, [w:] Hall C. M., Sharples L., Mitchell R., Macionis N., Cambourne B. Food tourism arround the world. Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford – Burlington, s. 1-24

Harrington R. J., Miszczak D. C., Ottenbacher M. C., 2008, The impact of beer type, pizza spiciness and gender on match perceptions, „PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural”, vol. 6, no. 2 „Número Especial. Turismo Gastronómico y Enoturismo”, s. 173-188

Hashimoto A., Telfer D. J., 2006, Selling Canadian culinary tourism: branding the global and the regional product, „Tourism Geographies”, vol. 8, no. 1 (February), s. 31-55

Heryanto B., Sastrawati I., Patandianan M. V., 2013, Culinaryscape: typomorphological changes in old district urban landscape, „Revista Lusófona de Arquitectura e Educação”, no. 8-9, s. 205-222, http://revistas.ulusofona.pt/index.php/revlae/article/view/4234/2886, 20.04.2016]

Howe G., 1996, An untapped heritage resource - the British public house, „International Journal of Wine Marketing”, vol. 8, no. 1, s. 41-52

Hrelia S., 2015, Food, tourism and health: a possible sinergy?, „AlmaTourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial Development”, vol. 6, no. 11, https://almatourism.unibo.it/article/view/5290 [20.05.2016]

Jodice L. W., Norman W. C., Shenoy S., 2005, Is the coastal tourist still looking for a local seafood?, „Proceedings of the 14th Biennial Coastal Zone Conference New Orleans, Louisiana July 17-21, 2005”, https://www.clemson.edu/ centers-institutes/tourism/documents/JodiceNormanShenoyCZ05.pdf [25.03.2013]

Jolliffe L., 2003, The lure of tea: history, traditions and attractions, [w:] Hall C. M., Sharples L., Mitchell R., Macionis N., Cambourne B. (eds.) Food tourism arround the world. Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford – Burlington, s. 121-136

Jolliffe L. (eds.), 2007, Tea and tourism tourists, traditions and transformations, „Tourism and Cultural Change”, 11, Channel View Publications, Ltd., Clevedon – Buffalo – Toronto.

Jolliffe L. (eds.), 2010, Coffee culture, destinations and tourism (tourism and cultural change), „Tourism and Cultural Change”, 24, Channel View Publications, Ltd., Bristol – Buffalo – Toronto

Jolliffe L. (eds.), 2013, Sugar heritage and tourism in transition, „Tourism and Cultural Change”, 32, Channel View Publications, Ltd., Bristol – Buffalo – Toronto

Jolliffe L. (eds.), 2014, Spices and tourism: destinations, attractions and cuisines, „Tourism and Cultural Change”, 38, Channel View Publications, Ltd., Bristol – Buffalo – Toronto

Jolliffe L., Aslam M. S. M., 2009, Tea heritage tourism: evidence from Sri Lanka, „Journal of Heritage Tourism”, vol. 4, no. 4 (November), s. 331-344

Kamieniecka J., 2016, Produkty ze znakiem „Jakość Tradycja” na polskich szlakach kulinarnych, „Smak i Tradycja”, nr 20, marzec-kwiecień 2016, s. 13-15

Kleidas M., Jolliffe L., 2010, Coffee attraction experiences: a narrative study, „Tourism. Preliminary Communication”, vol. 58, no 1, s. 61-73

Knowles T., Dingle A., 1996a, The British pub within the tourism product, „International Journal of Wine Marketing”, vol. 8, no. 2, s. 31-41

Knowles T., Dingle A., 1996b, The preservation and marketing of the pub experience: An integral part of the tourist product for overseas visitors?, „International Journal of Wine Marketing”, vol. 8, no. 3-4, s. 57-70

Kordowska M., Kowalczyk M., Kulczyk S., 2013, Smakowanie natury – o przyrodniczych korzeniach turystyki kulinarnej, [w:] Derek M. (red.) Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 31-45

Kowalczyk A., 2003, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, [w:] Kowalczyk A. (red.) Geografia turyzmu, „Prace i Studia Geograficzne”, 32, s. 69-98

Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, 15, 1/2, s. 163-186

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, [w:] Kowalczyk A. (red.) Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), „Geografia turyzmu 1”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-57

Kowalczyk A., 2010, Turystyka winiarska, [w:] Kowalczyk, A. (red.) Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 208-230

Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, „Turystyka i Rekreacja”, 7, s. 13-26

Kruczek Z., 2009, Enoturystyka, [w:] Buczkowska, K., Mikos von Rohrscheidt, A. (red.) Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 333-34

López-Guzmán T., Di-Clemente E., Hernández-Mogollón J. M., 2014, Culinary tourists in the Spanish region of Extremadura, Spain, „Wine Economics and Policy”, 3, 1, s. 10-18

Lowitt K., 2011, Examining the foundation for stronger fisheries-tourism synergies and increased local seafood consumption in the Bonne Bay region of Newfoundland, Prepared for the CURRA, Memorial University of Newfoundland, November 2011, The Community University Research for Recovery Alliance, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, NL, http://www.ope.gov.nl.ca/pe/whatweredoing/cbr_reports/14.1.CURRA_Fisheries-Tourism_rpt_Nov2011.pdf [30.04.2016]

Lyon, S., 2013a, Coffee tourism and community development in Guatemala, „Human Organization”, vol. 72, no. 3 (Fall), s. 188-198

Lyon S., 2013b, Coffee tourism in Chiapas: recasting colonial narratives for contemporary markets, „Culture, Agriculture, Food and Environment”, vol 35, no. 2 (December), s. 125-139

Madurowicz M., 2013, O łaknieniu poznawczym, [w:] Derek, M. (red.) „Turystyka kulinarna”, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 135-154

Makuch M., 2006, Dolina Karpia – wykorzystanie produktu lokalnego dla rozwoju regionu, projekt „Tajemnice smaku produktów regionalnych i tradycyjnych”, Projekt realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach ogólnopolskiego seminarium dla kierowników działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki, 19-22 czerwca 2006 r., Kraków. Projekt współfinansowany przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Programu "Agro Smak 2" realizowanego na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.produktyregionalne.edu.pl/dokumenty/8Makuch.pdf [20.03.2012]

Mannur A., 2005, Model minorities can cook: fusion cuisine in Asian America, [w:] Davé, S., Nishime, L., Oren, T. G. (red.) East Main Street: Asian American popular culture, New York University Press, New York and London, s. 72-9

Mannur A., 2015, Food, [w:] Schlund-Vials, C. J., Trinh Võ, L., Wong, S. (red.). Keywords for Asian American studies, New York University Press, New York and London, s. 95-97

Mas I. M., 2015, The fishing footprint of a tourism-based economy: displacing seafood consumption from local to distant waters in the Balearic Islands, „Journal of Political Ecology’, vol. 22, s. 211-238, http://jpe.library.arizona.edu/volume_22/Murray.pdf [25.04.2016]

Matusiak A., 2009, Turystyka kulinarna, [w:] Buczkowska, K., Mikos von Rohrscheidt, A. (red.) Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 313-332

Millán G., Arjona J. M., Amador L., 2014, A new market segment for olive oil: olive oil tourism in the south of Spain, „Agricultural Sciences”, vol. 5, no.3, s. 179-185

Murgado E. M., 2013, Turning food into a gastronomic experience: olive oil tourism, [w:] Arcas N., Arroyo López, F. N., Caballero, J., D'Andria, R., Fernández, M., Fernandez Escobar, R., Garrido, A., López-Miranda, J., Msallem, M., Parras, M.), Rallo, L., Zanoli, R. (eds.), Present and future of the Mediterranean olive sector, „Options Méditerranéennes: Série A”, Séminaires Méditerranéens, n. 106, „International Seminar: Present and Future of the Mediterranean Olive Sector”, CIHEAM/IOC, Zaragoza, s. 97-109, http://om.ciheam.org/om/pdf/a106/00006809.pdf [30.04.2016]

Nield K., 1996, Cross-border shopping and the price of a pint of beer: an examination of the case for and against cutting duties on beer, „International Journal of Wine Marketing”, vol. 8, no. 1, s. 53-57

Patterson M. W., Hoalst-Pullen N., 2014, Geographies of beer, [w:] Patterson, M. W., Hoalst-Pullen, N. (red.).

The geography of beer: regions, environment, and societies, Springer, Dordrecht – Heidelberg – New York – London, s. 1-5

Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa”, nr 10 (październik), s. 23-38, turystykakulturowa.org [03.04.2016]

Plummer R., Telfer D., Hashimoto A., Summers R., 2005, Beer tourism in Canada along the Waterloo–Wellington Ale Trail, „Tourism Management”, vol. 26, no. 3, s. 447-458

Przecławski K., 1973, Turystyka i wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa

Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Raimbourg Ch., 2004, Etude de faisabilité pour le développement du tourisme pêche en Seine Maritime, 2004, Comité Départemental du Tourisme de Seine Maritime, Mai/Octobre 2004, Ancourt.

Raschi L., Gretzel U., 2008, Wineries' involvement in promoting tourism online: the case of Texas, „PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural”, s. 317-326

Schnell S. M., Reese J. F., 2014, Microbreweries, place, and identity in the United States, [w:] Patterson, M. W., Hoalst-Pullen, N. (red.) The geography of beer: regions, environment, and societies, Springer, Dordrecht – Heidelberg – New York – London, s. 167-187

Sengel T., Karagöz A., Cetin G., İstanbullu Dinçer F., Ertuğrul S. M., Balık M., 2015, Tourists’ approach to local food, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, 28-30 May 2015, İstanbul Üniversitesi, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” vol. 195, s. 429 – 437, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815039646 (20.05.2016)

Sidali K. L., Kastenholz E., Bianchi R., 2015, Food tourism, niche markets and products in rural tourism: combining the intimacy model and the experience economy as a rural development strategy, „Journal of Sustainable Tourism”, vol. 23, no. 8-9, s. 1179-1197

Singapore. Food and entertainment, Singapore Tourism Board, Singapore, 1997

Solomidou-Ieronymidou M., 2015, Sugar mills and sugar production in medieval Cyprus, [w:] Rogge, S., Grünbart, M., Medieval Cyprus. A place of cultural encounter, Waxmann Verlag GmbH, Münster, 147-173

Thomas B., Quintal V., 2010, Conceptualising predictors of attitudes toward and revisit intentions to a winescape, [w:] Phau, I. (red.) Marketing insights, „Working Paper Series School of Marketing”, 2010003, School of Marketing, Curtin Business School, Curtin University of Technology, Perth, http://espace.library.curtin.edu.au/R/?func=dbin-jump-full&object_id=144927&local_base=GEN01-ERA02 [15.04.2016]

Tranel K. A., 2013, Coffee volunteering grounded in tourism: online journals reveal volunteer rationale, International Studies in the Graduate College of the University of Iowa, May 2013, Iowa City, IA, praca magisterska, http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4777&context=etd

Tse P., Crotts J. C., 2005, Antecedents of novelty seeking: international visitors’ propensity to experiment across Hong Kong’s culinary traditions, „Tourism Management”, vol. 26, no. 4, s. 965-968

Tuan Y., 1979, Geografia, fenomenologia i studium natury człowieka, tłum. H. Humięcka i A. Gocłowski [w:] Dramowicz K. (red.) Wybrane podstawy filozoficzne geografii współczesnej, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, z. 3, s. 124-142

Tuan Y., 1987, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Turra Grechinski P., Fabiula Cardozo P., 2008, A gastronomia eslava em Irati como possibilidade de atrativo turístico, „PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural”, s. 361-375

Ummiroh I. R., Hardiyani R., 2013, Agro-ecotourism management through cooperative based coffee plantation commodity to increase welfare of coffee farmer, „Journal of Economics, Business and Management”, vol. 1, no. 4 (November), s. 347-349

Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków

Wojciechowski K., 1987, Wstęp, [w:] Tuan, Y., Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 5-10

Wolf E., 2004, Culinary tourism: a tasty economic proposition, June 2004, updated, International Culinary Tourism Association, Portland

Wolf E., 2016, Developing a new geoculinary destination, wykład wygłoszony 12.05.2016 r. w Poznaniu uczestników spotkania zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Woźniczko M., Orłowski D., 2014, Funkcjonowanie szlaków kulinarnych na Mazowszu, [w:] Dominik, P. (red.) Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 133-150

Wysokińska B., 2014, Elementy historyczne w tworzeniu i rozwoju szlaków kulinarnych Mazowsza, [w:] Dominik, P. (red.) Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 51-71

Zabrocki R., 2015, Zachowania żywieniowe turystów, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 7-24

Zhou M., 2011 Exploration of factors associated with tea culture and tea tourism in United States, China, and Taiwan, Faculty of the Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, praca magisterska, https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/Zhou_uncg_0154M_10846.pdf [15.03.2016]

Žuromskaitė B., Dačiulytė R., 2015, Znaczenie programów edukacyjnych dotyczących chleba w popularyzacji turystyki kulinarnej na Litwie, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 273-290

https://de.wikipedia.org/wiki/Königsberger_Klopse [25.04.2016]

http://whc.unesco.org/en/list/?search=wine&searchSites=&search_by_country=&region=&search_yearinscribe=&themes=&criteria_restrication=&type=&media=&order=country&description [10.05.2016]

https://wineeconomist.com/2015/09/01/unesco2 [10.05.2016]

https://www.researchgate.net/publication/271767605_Brazil's_Sugar_Heritage_and_Tourism_-_From_Engenhos_to_Cachaca [25.04.2016]

http://www.kulturbrauerei.de/gelaende/geschichte [30.04.2016]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.765

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Andrzej Kowalczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642