Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe. Crossing the Borders

Anna Duda

Abstrakt


Biorąc pod uwagę rodzący się, w ramach studiów nad dziedzictwem dyskurs, który zakłada, że miejsce i znaczenie przestrzeni jest ciągle i na nowo negocjowane, monografia „Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe. Crossing the Borders” pod red. Johna Eada i Mario Katića jest niewątpliwie interesującą pozycją. Reinterpretacja miejsc będących polem ciągłych dyskusji i negocjacji na gruncie polityki i religii, okazuje się, z antropologicznego punktu widzenia nieocenionym narzędziem uniwersalnego opisu rzeczywistości. Dodatkową wartość w procesie nadawania znaczenia miejscu wnosi niewątpliwie sam człowiek, w tej konkretnej monografii pojawiąjący się w postaci pielgrzyma lub turysty.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Eade J., Katić M., Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe. Crossing the Borders, ASHGATE, 2014


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Anna Duda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642